Česká republika zaznamenala důležité vítězství ve sporu s Diag Human ve Velké Británii

23. 5. 2014

čas čtení 2 minuty

Obchodní soud v Londýně dnes vydal ve sporu mezi Diag Human SE a Českou republikou rozsudek, kterým zamítl veškeré uplatněné nároky Diag Human SE. Vyhověl tak žádosti České republiky o zrušení soudního příkazu téhož soudu z roku 2011, nařizujícího na základě žádosti Diag Human SE exekuci rozhodčího nálezu ze dne 4. 8. 2008, vydaného v letité arbitráži mezi Diag Human SE a Českou republikou.

"Opět se ukázalo, že Česká republika se umí bránit neopodstatněným nárokům společnosti Diag Human", uvedl náměstek ministra financí Ondřej Závodský, pověřený řízením Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. ÚZSVM spolupracuje s Ministerstvem zdravotnictví ČR při obhajobě zájmů České republiky v tomto právním sporu.

Londýnský soud na čtyřiceti stranách obsáhlého rozsudku podrobně rozebral argumenty obou stran a ve všech směrech dospěl k závěru, že zmíněný rozhodčí nález, jenž Diag Human SE již několikátý rok před zahraničními soudy vydává za konečné a vykonatelné rozhodnutí, se dosud nestal ani závazným ani vykonatelným. Londýnský soud se neztotožnil s argumenty Diag Human SE a posoudil žádost České republiky z roku 2008 o přezkum zmíněného rozhodčího nálezu za platně podanou a přezkumné rozhodčí řízení za řádně zahájené a dosud neskončené.

Anglický soud je tak po soudech rakouských, švýcarských a francouzských dalším zahraničním soudem, před kterým Česká republika ve sporu s Diag Human SE uspěla. Dříve česká, dnes lichtenštejnská společnost je v důsledku toho nyní povinna zaplatit České republice zálohu na náklady soudního řízení, která v přepočtu z liber na koruny přesahuje 9 milionů korun.

ÚZSVM zastupuje od roku 2004 Ministerstvo zdravotnictví ČR proti firmě Diag Human v mnohamiliardovém arbitrážním řízení za údajně zmařené obchody s krevní plazmou.

Diag Human se kvůli svým finančním nárokům začal počátkem roku 2011 obracet i na zahraniční soudy, a to na základě tzv. Newyorské úmluvy. Diag tak zahájil řízení před soudy v Rakousku, Francii, Lucembursku, Švýcarku, Velké Británii a Spojených státech amerických. Řízení před soudy v Rakousku, Francii a Švýcarsku je již ukončeno s tím, že Česká republika v těchto řízeních uspěla.

0
Vytisknout
4128

Diskuse

Obsah vydání | 23. 5. 2014