Proč Policie ČR nezasahuje proti pachatelům trestných činů z organizace "Islám v ČR nechceme"?

30. 5. 2015 / Jan Čulík

čas čtení 2 minuty

V civilizované společnosti by bylo bezodkladně zahájeno trestní stíhání proti organizaci "Islám v ČR nechceme". Zcela zjevně porušuje paragrafy 355 a 356 zákona 2009/40. Martin Konvička by v civilizované společnosti nemohl pracovat na vysoké škole, kterou jeho přítomnost mezi jejími zaměstnanci drsně diskredituje. Jeho výroky, které zjevně také porušují paragrafy 355 a 356 zákona 2009/40, by měly být také bezodkladně podkladem k zahájení trestního stíhání.

Je naprosto nepřípustné a protizákonné skandalizovat náboženské přesvědčení. Zkuste si představit, jak by působil název organizace "Židy v České republice nechceme".

Miliardy muslimů na světě jsou civilizovaní, morální a slušní lidé. Zjevně daleko civilizovanější a slušnější než Konvička a příslušníci nenávistné organizace Islám v ČR nechceme.

Hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob

(1) Kdo veřejně hanobí

a) některý národ, jeho jazyk, některou rasu nebo etnickou skupinu, nebo

b) skupinu osob pro jejich skutečnou nebo domnělou rasu, příslušnost k etnické skupině, národnost, politické přesvědčení, vyznání nebo proto, že jsou skutečně nebo domněle bez vyznání,

bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.

(2) Odnětím svobody až na tři léta bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1

a) nejméně se dvěma osobami, nebo

b) tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem.

§ 356

Podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod

(1) Kdo veřejně podněcuje k nenávisti k některému národu, rase, etnické skupině, náboženství, třídě nebo jiné skupině osob nebo k omezování práv a svobod jejich příslušníků, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.

(2) Stejně bude potrestán, kdo se spolčí nebo srotí k spáchání činu uvedeného v odstavci 1.

(3) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta bude pachatel potrestán,

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem, nebo

b) účastní-li se aktivně takovým činem činnosti skupiny, organizace nebo sdružení, které hlásá diskriminaci, násilí nebo rasovou, etnickou, třídní, náboženskou nebo jinou nenávist.

0
7959

Diskuse

Obsah vydání | 4. 6. 2015