Česká televize v pořadu Máte slovo porušila zákon

20. 6. 2015

čas čtení 1 minuta

V reakci na převládající fašistickou atmosféru v pořadu Máte slovo píše čtenář Helmut Sternenhoch:

Zákon o ČT 483/1991 Sb. hned v § 2 odst. 2 b) stanovuje, že k hlavními úkolům veřejné služby v oblasti televizního vysílání patří: b) přispívání k právnímu vědomí obyvatel České republiky.

Paradoxní ovšem je, že to byl právě pan Kohout, kdo v pořadu Máte slovo hájil principy, které jsou základem našeho nejvyššího zákona, tedy ústavního uspořádání ČR, a které by nám měly být natolik drahé, že jo nich nebudeme pochybovat. Že většina účastníků debaty činila opak, způsobilo patrně jeho konsternaci (vzhledem k této situaci se proto nedivím jeho rozhořčení).

Že pak tyto principy nehájila zaměstnankyně ČT, ba ani je nepřipomněla, je nejen nanejvýš podivné, ale je to přímo skandální.

Je tedy nasnadě se ptát, zda v ČR ještě platí jak zákon 483/1991 Sb., ale zda vůbec ještě platí i zákon č. 1/1993 Sb., zkráceně Ústava ČR, od které se všechny další zákony odvozují. Pokud ne, je třeba říci, že je nutno napsat ústavní zákony nové, stejně jak tomu bylo v polovině 30. let minulého století v Německu (říkalo se jim "norimberské"). Tento krok ale budu zároveň znamenat rozloučení se i v rovině de iure se západním civilizovaným a demokratickým světem, k čemuž ve skutečnosti v těchto debatách již pozvolna dochází, alespoň takový mám dojem.

0
Vytisknout
6238

Diskuse

Obsah vydání | 23. 6. 2015