Konvička se snaží legitimizovat odmítnutí základních myšlenkových postupů

26. 6. 2015

čas čtení 3 minuty

Vážený pane Čulíku,

dovolte mi, abych Vám touto cestou vyjádřil svou individuální, snad ne zcela bezvýznamnou podporu v boji proti aktivitám hnutí Islám v České republice nechceme a spolku Blok proti Islámu, píše Jiří Pavlásek.

Jako nastupující doktorand sociologie s údivem pozoruji, s jakou lehkostí se v určité části české populace - nikoli však věkově, vzdělanostně, či ekonomicky specifické - šíří fanatická agenda pana doc. Konvičky. O to více mě děsí, že se nejedná pouze o jakýsi názorově vyhraněný proud, který by zastával krajní stanovisko v otázce ryze politické, etické, či estetické, tj. ve veřejné diskuzi o věci hodnotově, nikoli fakticky podložené. Naopak, rétorika tohoto uskupení je zvrhlá jak obsahem, tak svojí formou a logikou.

Pan doc. Konvička, navzdory svému povolání, v obecném smyslu onoho slova, nevyzývá českou veřejnost k přijetí určitého závěru a způsobu uvažování, pan doc. Konvička se snaží legitimizovat odmítnutí základních myšlenkových postupů, jež k validním závěrům vedou, a zaujímá pozici jakési flexibilní logiky, která, přesně po vzoru jiných historických případů užití propagandy, rozkládá především samotný koncept pravdy.

A právě to je, podle mého skromného soudu, tím nejnebezpečnějším a zároveň nepříliš zřetelným rysem agendy IvČRN. Jeho aktivní příznivci neužívají logiku jako nástroj odhalování povahy světa, nýbrž jako podpěrnou konstrukci reality vytvořené ex nihilo. Ve světě pana doc. Konvičky nejsou antiislámské postoje principiálně nutné, nebo historicky ospravedlnitelné, nebo morálně podmíněné.

Antiislamismus je podle IvČRN především logický, křišťálově racionální. Bylo by mylné tvrdit, že tito lidé se opírají primárně o pomýlenou interpretaci konceptu obrany civilizačních hodnot. Tito lidé jsou přesvědčeni, že hájí osvícenský rozum oproti politické falši, logiku proti iracionálním zájmům a objektivitu vůči pochybným subjektivním přesvědčením.

Každý, kdo spadne do této jámy, je ztracen, neboť jej obalí sedm let utvářený komplex vzájemně provázaných faktoidů, argumentačních klamů, asociací a redefinovaných pojmů a kategorií. Obdivuhodná vnitřní konzistence této směsi znemožní komukoli zvenčí zasáhnout do takové "autonomní oblasti reality" prostřednictvím standardních nástrojů, jako je konfrontace s fakty, kritická úvaha, analýza, diskuze. IvČRN je svět sám o sobě, který má vlastní pravidla pro všechny výše jmenované mechanismy a techniky. Jeho logika je jiná, nesouměřitelná. Proto jediné, co podle mého soudu můžete Vy, nebo já, v této situaci dělat, je usilovat o záchranu oné "dosud nepohlcené" části populace, která ještě nestihla zaujmout definitivní postoj, a to poukazováním na ty nejzřetelněji demagogické, neřkuli fašistické aspekty Konvičkova smýšlení.

Z tohoto důvodu Vám z pozice angažovaného občana ještě jednou děkuji za Vaše dosavadní veřejné působení a přeji pevné nervy (jichž bylo tolik třeba kupříkladu toto úterý).

S úctou, Jiří Pavlásek, student

0
Vytisknout
4904

Diskuse

Obsah vydání | 30. 6. 2015