Studie: Lidé stárnou výrazně odlišným tempem

9. 7. 2015

čas čtení 1 minuta

Dlouhodobá studie, provedená na vzorku téměř 1 000 lidí z Dunedinu, Nový Zéland, ukázala, že biologický věk se výrazně liší od data narození. Dnes 38 letí, kteří se studie zúčastnili, variovali podle fyziologických testů od 28 do 61 let biologického věku.

Vědci se zaměřili na 18 různých fyziologických markerů, jako je krevní tlak, metabolické funkce a funkce různých orgánů, úroveň cholesterolu či délka teleomer, koncových chráničů chromozomů, jejichž zkracování indikuje stárnutí buněk.

Studie sledovala výzkumný vzorek účastníků od věku 26 let. Měření dále probíhala ve věku 32 a 38 let. Většina účastníků vykazovala hodnoty, které souhlasí s jejich datem narození, případně je dle biologického věku řadí mezi mladší čtyřicátníky. Řada lidí ale svůj věk výrazně překračuje, případně jsou biologicky mladší. Jeden z účastníků vykazoval hodnoty člověka ve věku 61 let, biologicky nejmladší byl naopak účastník, který vykazoval hodnoty člověka ve věku 28 let.

Cílem výzkumu je zkusit ověřit komplexní vliv stárnutí organismu na zdraví člověka, místo sledování jednotlivých zdravotních poruch, které s věkem přicházejí. Podle výsledků studie, jak se výzkumníci domnívají, by bylo možné vytvořit systém sledování stárnutí organismu, jehož prostřednictvím by bylo možné preventivně zabraňovat možným onemocněním a poruchám v průběhu života u mladších lidí.

Studie si v dalším pokračování bere za cíl zkoumat průběh života účastníků a faktory jako životní styl, zdravotnické záznamy, rodinné souvislosti či stresující události, které mohou mít vliv na rychlost, jakou lidé stárnou.

Více v angličtině ZDE

0
Vytisknout
10216

Diskuse

Obsah vydání | 10. 7. 2015