Česká republika jako Silicon Valley Evropy

6. 8. 2015 / Štěpán Cháb, Ivo Barteček

čas čtení 5 minut

Každá třetí investice v České republice míří do IT. Kolem IT se točí peníze až neurvalé výše. Přesto se jedná o obor, který je státem prakticky ignorován. Není podporován, není preferován a není mu dán odpovídající prostor ve vzdělání a v možnosti naplnění jeho kapacit. V IT je prakticky nulová nezaměstnanost. Přičemž platy v tomto oboru jsou silně nad poměry ostatních českých zaměstnanců. Průměrný plat v IT je přes 40 000,- Kč. Podobný plat získá i člověk, který je v IT nováčkem, tedy čerstvě vystudovaným. Důvod je jednoduchý – služby v IT jsou žádané.

Současné směrování civilizace odhodilo průmysl do třetího světa a nechalo nám tady vakuum, které není zdánlivě čím vyplnit. Česká republika, tedy hlavně její obyvatelé, by se měla především orientovat na to, jak vyniknout, jak se zapsat do hledáčku zahraničních investorů a tím si vybudovat světové renomé. Skeptické poukazování na české švejkovství a lenost a jakousi zrádcovskou náturu, je zcela liché. V České republice je nesmírný potenciál, který ovšem není využíván, tak, jak by mohl, jak by měl být.

Češi jsou na pomezí mezi východem a západem. Rusové o nás říkají, že jsme slovanští Němci. Češi nejspíš spojují dvě rozdílné kultury. Zjednodušeně řečeno: pokud na východě člověku padá polička, strhne zeď, vystaví novou a na ní opravdu festovní polici. Na západě si stejně postižený člověk zavolá řemeslníka, který si naúčtuje za prazvláštně odvedenou práci nehorázné peníze. My máme tu schopnost inovovat řešení problému, tj. improvizovat, dát poličce při její opravě další funkci a zároveň schopnost udržet se na stěně do skonání věků (po olepení izolepou se stane polička i velmi účinnou mucholapkou).

V IT oboru podobný přístup může být jedině k užitku. V IT je totiž nejdůležitější jednoduché, ale účinné řešení. Je třeba do něj vnést trochu divokosti, inovací, které jsou překvapivé, ale právě proto účinné. V IT musí být cesta co nejkratší, nejefektivnější a samozřejmě nejlevnější. Přitom musí počítat s hardwarovými nároky a vstřícným rozhraním pro koncového uživatele. Tzn. ukrýt za dvě tlačítka prakticky nekonečné množství funkcí. Viz nadšení z iPodů, kde je jedno kolečko a dva čudlíky a přitom tolik možností.

IT je v České republice ignorováno veřejnými místy. Není podporováno, není preferováno. Přesto by se Česká republika mohla stát evropským Silicon Valley, tedy místem, kde vznikají zásadní objevy právě v oblasti IT, které ovlivňují celý svět. Potenciál je zde neskutečný. A kupodivu, zahraničními investory i žádaný.

Jak hledat své národní sebeurčení v moderní společnosti? Nestačí donekonečna omílat to, že jsme dobrými pivovarníky a zloději a bývalými zbrojaři a automobilovými výrobci, také prakticky bývalými. Je třeba hledat v prostoru nové cesty. Protože svět se vyvíjí, běží děsivou rychlostí vpřed, a pokud nebudeme mít dostatečnou vůli k tomu, abychom se dostali do řečí zahraničních investorů, spláčeme nad výdělkem.

Proto je potřeba investovat na státní úrovni do propagace ČR v zahraničí, nikoli jako výrobce báječného piva, ale hlavně jako stát, kde vznikají perfektní IT inovace. Je potřeba dát hlas českému IT. Na veletrzích propagovat přednostně IT. Lákat účinnou formou studenty do IT oborů. Ukázat, že IT je obor, jenž studentovi zajišťuje budoucnost s nadstandardním platem a podmínkami. Podporovat propojení soukromého sektoru se školami, dát studentům možnosti vyniknout již při studiu a také již při studiu nabídnout nadprůměrný plat.

Navíc přidat investice do IT vzdělání stávajících pracovníků. Podpořit kreativitu snížením tzv. buzerace v zaměstnání. Člověk, aby mohl tvořit, musí k tomu mít i podmínky. Nejlépe na to jde Google a jeho kanceláře, které nemají daleko k sofistikovaným dětským hřištím, kde se zaměstnanec může během pracovní doby odreagovat u firemního maséra, zaplavat si ve firemním bazénu nebo si jít zahrát squash.

Moderní doba nepřeje zápecnictví. Nemůžeme se do nekonečna schovávat za propagaci sto a sedm let starých hodnot. Musíme zaujmout, zaujmout natolik, aby se investice vracely, aby se Česká republika stala vyhledávanou pro své schopnosti. IT dohání českou dominantu – automobilový průmysl. V počtu investic informační technologie automobilový průmysl dalece předběhly. V počtu zaměstnaneckých míst doposud nikoliv. Proč neinvestovat do oboru, který se stává pomalu dominantním? Na počítačích je závislá celá západní společnost. Proč jí nezačít udávat takt?

Moudrý přístup by byl, kdyby se státní pobídky a investice zaměřily na IT a tím z něho udělaly vyhledávaný a žádaný obor mezi studenty. Je velmi pravděpodobné, že by se české IT významně zapsala do chodu světa, protože to by byl tah na branku. Ten nejlepší způsob jak prorazit, je podpořit, využít a znásobit trend informačních technologií. Kdo se správně a v čas zorientuje, nemůže tratit, kdo však bude stále v zajetí dob minulých již nemusí včas nasednout do toho správného vlaku.. Mluví-li Česká republika o zahraničních investicích, měla by mluvit především o investicích do IT. Pravdu a budoucnost hledat neustále v pivu nemůžeme.

0
Vytisknout
5940

Diskuse

Obsah vydání | 7. 8. 2015