Šetření Eurobarometru nedokazuje, že jsou Češi v evropském srovnání extrémně netolerantní

30. 10. 2015 / Karel Dolejší

čas čtení 2 minuty

Jan Kulveit publikoval na sociální síti Facebook ZDE analýzu výsledků šetření Eurobarometr. Podle výsledků tohoto šetření jsou Češi nejméně tolerantním národem v Evropě. Jak ale Kulveit ukázal, pokud takoví Češi skutečně jsou, ze zmíněného průzkumu to nevyplývá. Výsledky v různých zemích totiž nejsou vzájemně srovnatelné.

Kulveit přesvědčivě ukazuje, že dotazník Eurobarometru byl z angličtiny do češtiny přeložen velice ledabyle. To ovšem ještě není celý problém, protože součástí solidní práce výzkumníků byl měl být nejen přesný překlad, ale také kulturní standardizace výzkumného nástroje. Pokud totiž dotazník optimalizovaný např. pro Británii bez dalšího pouze přeložíte do jiného jazyka, aniž byste zohlednili kulturní rozdíly mezi zkoumanými společnostmi, dostanete zkreslené výsledky. Protože otázky v každém případě měří něco trochu jiného. Příklad: "Přítel" v německém kulturním okruhu znamená velmi odlišnou věc, než v okruhu anglosaském, protože v obou kulturách existuje odlišné (užší-širší) chápání přátelství. Kulturně se liší dokonce i takové věci, jako lékařské diagnózy totožných příznaků, jak ukázaly analýzy již před mnoha lety.

Další Kulveitova námitka, že dotazník měří pouze manifestované postoje, se vztahuje prakticky na veškerá dotazníková šetření bez projekčních testů, tzn. pokládám ji za bezpředmětnou. Obyčejným dotazníkem zkrátka nezjistíte, zda respondent odpovídá, jak odpovídá, protože se přizpůsobuje celospolečenskému očekávání, nebo proto, že to koresponduje s jeho internalizovanými hodnotami.

Vcelku vzato, Kulveitova kritika Eurobarometru je oprávněná. Existuje sice řada starších i novějších sociologických průzkumů, které dokládají, že tolerance k odlišnostem je v ČR skutečně velmi nízká a převládá masivní tlak na stejnost a konformitu. Nicméně šetření Eurobarometru neumožňuje srovnávat české výsledky s výsledky z jiných států, tudíž ani závěr, že Češi jsou "nejméně tolerantním národem v Evropě".

0
Vytisknout
4243

Diskuse

Obsah vydání | 2. 11. 2015