Pane Höschle, pane Cílku, pane Zemane, pane Fialo, vyjádřete se prosím

Kde jsou české elity, když "lidový soud" obnovuje Norimberské zákony?

16. 4. 2016 / Bohumil Kartous

Jsou okamžiky, kdy by se společenské elity měly postavit evidentnímu zlu, které chce většina ve jménu "společného dobra", "budoucnosti našich dětí" nebo třeba "zdravého rozumu" páchat. Domnívám se, že takový okamžik nastal, když je ředitel české školy vyzýván, aby vyloučil ze studia dívku na základě její etnické příslušnosti. Tady už nejde o "obavy těch nevinných, nevědoucích a v jádru dobrých lidiček", jak se snaží argumentovat někteří obhájci nároků české společnosti na xenofobii. Tady jde o snahu obnovovat Norimberské zákony, vylučovat lidi z veřejného prostoru na základě příslušnosti k rase, perzekvovat nevinné k uspokojení jakéhosi davového chtíče, který vyrostl ze zbabělosti českých politických a intelektuálních elit. Tytéž elity by se teď měly otevřeně vyjádřit a sdělit společnosti, co si myslí. Zda chtějí nadále podporovat hysterii, která se postupně mění v lynč, nebo zda si už uvědomily, jak daleko ve svém zbabělém populismu zašly.   

Nikde jsou zatím nenarazil na žádný komentář těch, kdo mají morální povinnost se vyjadřovat tehdy, kdy chce "lid v dobré víře" spáchat těžkou křivdu. Lidé, kteří v této společnosti v posledních měsících nezodpovědně přiživovali scestnou domněnku, že se na malou českou kulturu řítí "muslí" invaze (dehumanizující výraz z propagandistického slovníku totalitního hnutí Islám v ČR nechceme), by přece měli mít alespoň minimální společenskou odpovědnost za chiméru, kterou pomáhali vytvořit. Nejen tím, že ji aktivně přiživovali, ale i tím, že se nepokusili ji vyvracet. 

Pokud ani v okamžiku, kdy se davové pudy vymykají kontrole, nejsou ochotni prokázat alespoň elementární slušnost, důstojnost, neřku-li statečnost, nelze je považovat za společenské elity v pravém slova smyslu. Skutečně není čas na to honit promile a procenta k volbám, případně se nechat plácat davy po ramenou za to, jak skvěle "zdravý rozum" a "společné blaho našich dětí" obhajujete. Probuďte se, zanedlouho může být pozdě.

0
Vytisknout
7205

Diskuse

Obsah vydání | 19. 4. 2016