"Padni komu padni" je v určité společenské situaci nepoužitelná premisa

Lze obhajobu lidských práv před davovou hysterií nazývat propagandou?

21. 4. 2016 / Bohumil Kartous

čas čtení 3 minuty

Strach z toho, co přinese vlna imigrace a jaké následky to může mít je patrný v celé nedávné historii. Ohrožení islamismem, domnělou metlou západní civilizace, je iluzorní v tom smyslu, že existuje myriáda jiných ohrožení, která jsou z hlediska obětí na životech větší a přitom davovou hysterii nevyvolávají, jak dokládá ve svém brilantním pořadu Last Week Tonight John Oliver. I John Oliver, pravděpodobně nejvýraznější postava soudobé kritické žurnalistiky, se dopouští jisté "advokační" kampaně ve prospěch humanistického cíle. O totéž se, jistě ne tak dokonalým způsobem, pokoušejí Britské listy, ačkoliv si to Pavel Urban nemyslí.

"Ve skutečnosti bych ocenil, kdyby BL dokázaly úspěšně propagovat pestrost, otevřenost a dodržování lidských práv. Potíž je v tom, že dnes podle všeho přispívají k pravému opaku," píše ve své kritice Pavel Urban. Jistě, i John Oliver by mohl poukázat na to, že islamistický teror je nevyřešeným globálním problémem, který má své oběti a nese s sebou určitou nepředvídatelnost. Nedělá to proto, že tento postoj ve veřejném diskursu naprosto převážil a zdegeneroval do podoby, kdy je islamismus vnímán jako největší hrozba současné západní civilizace. 

Jak s nadsázkou říká, i tragické setkání s krávou má v USA více obětí než islámský terorismus. Americká veřejnost se toho ale neděsí. Stejně tak se česká společnost neděsí ve skutečnosti naprosto alarmujícího stavu obezity, klimatických změn nebo domácího, zejména ultrapravicového terorismu, který v má v české společnosti své konkrétní oběti. Ten islámský nemá doposud žádné a s velkou pravděpodobností ještě dlouho mít nebude.

John Oliver prostě a jednoduše poukazuje na hysterii, která se šíří veřejným, zejména digitálním prostorem a paralyzuje racionální uvažování, omezuje ho na pudové reakce. Zřejmě se tak dopouští propagandy, neboť zároveň nepoukazuje na problémy spojené s islamistickým terorismem. Nedělá to jednoduše proto, že jsou to problémy výrazně amplifikované na mnoha a mnoha jiných fórech. Amplifikované do podoby chimér, které zastírají skutečnost. Na to se snaží Oliver upozorňovat. Stojí na straně těch, jejichž lidská práva jsou ohrožena. Totéž dělají Britské listy. Není mi jasné, jak tím omezují "pestrost, otevřenost a dodržování lidských práv".

O organizovaných sexuálních útocích BL psaly, stejně jako o všech teroristických aktech islamistů. Bez snahy tento problém nějak zastírat. Problematická je ale nikoliv skutečnost těchto aktů, jako reakce české společnosti, nijak nezasažené, rezistentní a výrazně xenofobní vůči lidem, kteří s islamismem nemají nic společného. Ano, muslimský svět produkuje islamisty, stejně tak západní civilizace produkovaly produkují nacisty a neonacisty. 

Snad ještě k těm organizovaným sexuálním útokům a k tabuizaci takových prohřešků v naší kultuře. Vřele doporučuju článek redaktorky časopisu Respekt Silvie Lauder Jak jsem zažila Kolín nad Rýnem na české základce.

0
Vytisknout
5320

Diskuse

Obsah vydání | 26. 4. 2016