Textová analýza odhaluje, že násilí je běžnější v Bibli než v Koránu

29. 7. 2016

čas čtení 1 minuta


Pozn.: V souvislosti s článkem Miloše Dokulila upozorňujeme na zjištění, o němž jsme publikovali v červenci 2016. Softwarový inženýr Tom Anderson se zabýval tím, zda je v Koránu obsaženo více násilí než v Bibli, a dospěl ke zjištění, že zabíjení a destrukce se častěji objevuje v křesťanských textech než v islámských. Anderson k tomuto účelu analyticky zpracovával texty svatých knih. Autor textové analýzy uvedl, že projekt byl inspirován právě probíhající veřejnou debatou, zda terorismus spojený s islámským fundamentalismem reflektuje domněnku, že islám je výrazněji agresivnější než ostatní významná náboženství.

Anderson s pomocí analytického softwaru s názvem Odin Text analyzoval jak novou mezinárodní verzi Starého a Nového zákona, tak anglickou verzi Koránu z roku 1957. Tím, že kategorizoval osm emotivně zabarvených slov – radost, očekávání, hněv, odpor, smutek, překvapení, strach/úzkost a důvěra – dospěl k poznatku, že v Bibli se objevuje slovo „hněv“ častěji než v Koránu. Naopak slovo „důvěra“ se v Bibli objevuje méně než v Koránu.

Další analýza zjistila, že Starý zákon je agresivnější než Nový zákon. Starý zákon je dokonce dvakrát agresivnější než Korán.

Anderson své poznatky shrnuje následovně: „Zabíjení a destrukce se v Novém zákoně objevuje o trochu více než v Koránu - 2,8 procenta v Novém zákoně a 2,1 procenta v Koránu. Avšak Starý zákon v tomto ohledu s 5,3 procenty jasně vede.“

Nicméně Anderson podotýká, že Starý a Nový zákon a Korán nejsou jedinou literaturou o judaismu, křesťanství a islámu, a tedy nepředstavují ucelenou sumarizaci těchto náboženských doktrín.

Více informací zde ZDE

(Shrnutí připravil D. Veselý)

0
Vytisknout
6145

Diskuse

Obsah vydání | 25. 5. 2017