Oleg Vorotnikov: Vyhodili nás z motolské nemocnice, naléhavě potřebujeme vyšetření pro zraněnou dcerku, pomozte!

26. 5. 2017

čas čtení 11 minut

Shrnutí případu: Pětiletá dcera Olega Vorotnikova a Natalie Sokol, dvou performerů a zakladatelů skupiny Vojna, které kriminalizuje ruský režim Vladimíra Putina, byla sražena v centru Prahy automobilem a letěla vzduchem dva metry. Byla odvezena do nemocnice Motol, kde jí bylo provedeno základní ošetření a vyšetření.

Podle níže uvedeného svědectví obou rodičů dívky jim lékaři konstatovali, že holčičce je nutno provést hloubkové vyšetření ledviny.  Podle svědectví rodičů však toto vyšetření není možno provést, neboť dítě nemá v ČR žádný právní status, žádnou dokumentaci, a tedy právo na zdravotní pojištění.

Rodiče zraněné holčičky byly posléze z nemocnice vyvedeni.

Britské listy požádaly mluvčí motolské nemocnice o vyjádření.  Reakce tiskové mluvčí motolské nemocnice je ZDE.

  Britským listům se ozvala lékařka, která pracuje na dětském oddělení nemocnice v Motole. Její totožnost je redakci známa. Konstatovala, že zraněné holčičce se dostalo základního ošetření a vyšetření. Odmítla odpovědět na otázku, zda bylo provedeno potřebné vyšetření poškozené ledviny:  "Lékařka z motolské nemocnice: Zraněnou holčičku jsme ošetřili, další informace jsou důvěrné". 

Dcerku anarchisty a umělce Olega Vorotnikova srazilo v Praze auto a hodilo ji dva metry vzduchem. Lékaři v motolské nemocnici podle svědectví jejích rodičů  odmítli provést naléhavé vyšetření její ledviny.


V tomto videu matka zraněné dcerky Natalia Sokol vysvětluje, že české úřady jejím dětem odmítají vydat jakékoliv dokumenty legalizující jejich pobyt v ČR, takže děti nemohou získat zdravotní pojištění.

Aktualizace: Lékařka z motolské nemocnice: Zraněnou holčičku jsme ošetřili, další informace jsou důvěrné -   Britské listy požádaly tiskovou mluvčí nemocnice v Motole o vysvětlení. 

Oleg Vorotnikov:

Museli jsme odejít z nemocnice, protože lékaři nechtějí poskytnout lékařské ošetření. Jen nám dávají účty:  Máme nyní malou sbírku na účty z nemocnice.

Problém je, že teď potřebujeme naléhavě vyšetření ledviny naší dcerky, aby se zjistilo, zda potřebuje operaci. Lékaři to odmítli udělat. Vzhledem k tomu, že české úřady odmítají našim dětem poskytnout jakýkoliv právní status, dcera Mama nemá žádnou dokumentaci, takže nemá zdravotní pojištění. Bez pojištění lékaři v Motole nechtějí pomoci.

Vyšetření ledviny stojí 2000 euro a my to musíme zaplatit, říkají lékaři. Nemáme už žádné peníze. Řidič automobilu, který Mamu srazil, je pryč.Překlad následujícího videa:

Vyhodili nás z nemocnice. Nejste Češi. Máme předpisy

Vyhodili nás [motolské] nemocnice. Řekli "Tady není žádný hotel. Rodina má být doma, když dítě leží na oddělení." Stojím na ulici. Čekám na zítřejší ráno.

Seděli jsme na chodbě, setkali jsme se se Zlodějem. Přišla lékařka. Řekla nám, že na chodbě se čekat nesmí. Vy nejste Češi. Tak se seznamte s našimi předpisy. Vy nejste odsud? Česky nemluvíte? Odpověděli jsme: Ne. A tady u nás v Česku je zakázáno tady sedět. Máme na dítě čekat doma. Ještě nám řekla: Tady bude chodit ochranka, a ta vám řekne přesně to, co já.

Lékařka: "Vaše dcera je na pokoji, ale ostatní rodina musí domů. V ČR je to normální. Nevím, jak je to ve vaší zemi. Ale tady je to normální."

Oleg Vorotnikov: "Ale my žijeme v České republice."

Lékařka. "No, já nevím, odkud jste, protože mluvíte anglicky. Myslím, že nejste Češi."

Oleg Vorotnikov: "Ne, Češi nejsme."

Lékařka: "Takže musíte být doma. Tady je nemocnice."

Oleg Vorotnikov: "Kde je místo, kde můžeme čekat?"

Lékařka: "Tady nečekejte. Doma. Nerozumím, proč jste pořád ještě tady. Tady to není hotel, je to tady nemocnice. Tady jsou pacienti. A jejich rodiče a ostatní příbuzní musejí být doma."

Jsme teď na ulici. Vyhodili nás z nemocnice. Řekli nám, že tam nemůžeme zůstat, že to není hotel. Ptali se: "Z jaké jste země?" Já říkám: "To není důležité." A oni řekli: "A my jsme tady v Čechách... A vy česky neumíte?" Řekl jsem: "Ne, nemluvím česky."

Řekli: "Tady v Čechách se v nemocnici na chodbě na děti nečeká. Jezdí se domů."

Já odpovídám: "Ale vždyť to není problém, my tady počkáme... U nás leží dcerka, čeká na operaci, my nevíme... A čekáme..."

Řekli nám: "Ne, musíte jít domů."

Tak čekáme na ulici. Nedovolili nám ani na té chodbě stát. Přišla lékařka a řekla: "Teď vás vyvede ochranka."

A já říkám: "Proč? My tam máme dítě... Oni ho teď možná budou operovat - nebo něco takového. Nevím."

Odpověď: "Ne. Vy - vy přece nejste Češi, že?" "Ne, nejsme Češi."

"Pochopila jsem, že nemluvíte česky."

Já jsem odpověděl. "To je všechno pravda, nejsme Češi. Ale my tady žijeme."

"Nevím, z jaké jste země ale u nás příbuzní čekají na dítě doma."

Já říkám: "Zaprvé já vím, že rodič smí být u svého dítěte... To vím. Nemusíte mi vykládat pohádky o tom, jak je to v Česku. A zadruhé: teď budeme řešit, co budeme dělat."

"To si řešte na ulici, teď vás vyvede ochranka."

Tak jsme na ulici.

Milan Kohout:

Ahoj, Olegu.

Myslel jsem, že jsi zatčený???

Milan

Oleg Vorotnikov:

Ahoj, Milane,

vydali na mě zatykač v nepřítomnosti. Znamená to, že prokuratora vydala na mě celostátní zatykač: http://www.praguemonitor.com/2017/05/11/czechs-issue-arrest-warrant-russian-artist-vorotnikov

Ale policie mě musí nejprve chytit, ha, ha, ha. Snaží se o to už od 23. března (v ten den byl vydán ten zatykač), ale my se snažíme taky. Dokonce se pokusili ukrýt tyto informace do 10. května, kdy česká média vydala články o zatčení. Koza o tom celém napsala na svém facebooku, ale 23. května to vymazali.

Ale myslím, že to není teď můj největší problém. Mám zkušenosti ohledně toho, jak se skrývat a žít v ilegalitě. Mezinárodně mě hledá Interpol a Rusko na mě vydalo zatykač in absentia už v červenci 2011, takže jen jeden další zatykač je jen problém pro české úřady. S.ru na ně. A česká policie je příliš hloupá na to, aby mě dokázala chytit.

Museli jsme odejít z nemocnice, protože lékaři nechtějí poskytnout lékařské ošetření. Jen nám dávají účty:   Máme nyní malou sbírku na účty z nemocnice.

Problém je, že teď potřebujeme naléhavě vyšetření ledviny naší dcerky, aby se zjistilo, zda potřebuje operaci. Lékaři to odmítli udělat. Vzhledem k tomu, že české úřady odmítají našim dětem poskytnout jakýkoliv právní status, dcera Mama nemá žádnou dokumentaci, takže nemá zdravotní pojištění. Bez pojištění lékaři v Motole nechtějí pomoci.

Vyšetření ledviny stojí 2000 euro a my to musíme zaplatit, říkají lékaři. Nemáme už žádné peníze. Řidič automobilu, který Mamu srazil, je pryč. Toto je SPZ jeho auta:

https://fotki.yandex.ru/next/users/riotstarter2011/album/234952/view/981817?page=0

Jsem si jist, že policie neudělá nic, aby ho přiměla zaplatit za Maminu léčbu.

To je moje krátká zpráva o tom, jaká je situace. Prosím, sdílejte.

26. května 2017

* * *

Ahoj Oleg, zde je jedna rada od meho kamose pravnika :

Jinak se ke mně dostala zajímavá a poněkud fantasmagorická informace: Pokud sama Mama prohlásí, kdo je (jméno, příjmení, asi země původu...) a požádá v nemocnici o azyl (asi nejlépe před svědky), třeba ošetřujícího lékaře, primáře, nemocničního úředníka... vzniká jí prý automaticky až do doby rozhodnutí o její žádosti zdravotní pojištění u VZP (všeobecná zdravotní pojišťovna). Ten, koho o azyl v motolské nemocnici požádá, by měl začít konat - její žádost postoupit asi na Ministerstvo vnitra... a i na VZP. Tahle informace ke mně pronikla z OPU (Organizace na pomoc uprchlíkům). Napsal bych to přes FB přímo Natalyi Sokolové,ale když jí zrušili ten profil... nějak jí to, prosím, vyřiď.

Čau, sf.

Hi Milan,

it’s a bit late.

In the end they kicked us out of the hospital.

https://www.youtube.com/watch?v=-0NU-cQwOSc

https://www.youtube.com/watch?v=5F3ah7CBlHA

Check out the subtitles to understand.

Please share.

Oleg

Hello Oleg

I thought that you were arrested????

Milan

Begin forwarded message:

From: Free Voina

Subject: Re: Milan

Date: May 26, 2017 at 10:26:52 AM EDT

To: Milan Kohout

Hi Milan,

they arrested me in absentia. IN ABSENTIA. It means that the prosecutor’s office issued a national warrant for me: http://www.praguemonitor.com/2017/05/11/czechs-issue-arrest-warrant-russian-artist-vorotnikov

but the police have to catch me first ha ha ha. They try their best since March 23 (the day the warrant was issued) but we try our best too. They even tried to hide this info until May 10 when the Czech media published articles about the arrest. Koza wrote about all this at her facebook page but they deleted it May 23.

But I don’t think my arrest is the biggest problem now.I'm experienced in hiding and living underground. I’m internationally wanted by Interpol and arrested in absentia by Russians since July 2011 so I think one more warrant from the Czech authorities is only a pain in ass for the Czech authorities. I don’t give a fuck about them. And the Czech police is dumb enough to catch me. 

We had to leave hospital all together since doctors do not want to provide needed medical treatment to Mama anyway. They only give us bills. We now have a small collection of the hospital bills.

The problem is that now we need an urgent examination of Mama’s kidney to realize if she needs an operation. Doctors refuced to do this. Since Czech authorities refused to give any legal status to our kids Mama has no paper at all so we can’t make a health insurance for her. Without an insurance the doctors at Motol hospital do not want to help.

The examination of kidney costs 2000 euros and we have to pay, doctors say. We’re out of amy money. The driver of a car which hit Mama is gone, this is the car number: https://fotki.yandex.ru/next/users/riotstarter2011/album/234952/view/981817?page=0

I’m pretty sure the police doesn’t do nothing to force him to pay for Mama’s treatment.

This is my brief report on how it goes now. Please share it.

May 26, 2017

Oleg

The one and only Voina group

free-voina.org

https://www.facebook.com/realvoina/

https://www.instagram.com/voina_group/

https://twitter.com/free_voina

really@free-voina.org

0
Vytisknout
16785

Diskuse

Obsah vydání | 1. 6. 2017