Zrušte dopravní předpisy! A zákoník práce!

Hobiti vášnivě diskutují o svobodě...

1. 6. 2017 / Bohumil Kartous

čas čtení 3 minuty

Je-li něco zajímavého na českém diskursu, pak je to jeho neomylný instinkt v tom, jak vybrat z mnoha podstatných fenoménů ten nejvíce nepodstatný a udělat z něj událost intergalaktického charakteru. Další skvělou záminkou se stal tzv. protikuřácký zákon, jenž právě vstoupil v platnost. V tomto ohledu jsem vážně překvapen tím, kolik jinak velmi racionálně uvažujících lidí s dostatečným vzděláním, kteří jinak skvěle chápou podstatu termínu "demokratické svobody" a jeho historicky se měnícího významu, je ochotných stát se apologety práva na kouření ve veřejných prostorech. Chápu ještě docela přátele kuřáky, kteří prostě obhajují svou závislost. Obavu však mám o své přátele nekuřáky, kteří se bojí, že by se náhodou mohli dostat mimo hranice liberálního úsudku a tak raději dávají najevo svou skepsi. Údajně proto, že zákaz kouření je omezováním osobních svobod. Prý je představa, že někomu zakážeme v jeho vlastním podniku kouření, naprosto nepředstavitelná. Problém je tedy pravděpodobně v šíři představivosti. Podle stejného úzu je naprosto nepřijatelným omezením svobody, když nám právní řád přikazuje řadou dopravních předpisů, jak se máme chovat za volantem. Naprostou zrůdností v tomto smyslu je povinnost používat pásy. Velkým ochráncům svobod bych také doporučil, aby ústavní stížností nechali zrušit celý zákoník práce, nebo aspoň tu část, která dává zaměstnavatelům určité povinnosti v tom jak se mají chovat k zaměstnancům. Je to přece úplně blbé, protože jsou to jejich firmy a jejich zaměstnanci. Mým drahým přátelům, zkuste uvažovat o tom, že demokracie a svobody od ní odvozené jsou závislé na vývoji poznání. je pro vás synonymem svobody manchesterský kapitalismus, v němž určují pravidla mocní? Vážně jsou pro vás závazné tlachy různých mediálních hobitů, kteří se rozhodli definovat svobodu na základě své nedovzdělanosti? Nebo je pro vás důležitější společenská shoda na tom, že některé společenské fenomény je racionální a žádoucí korigovat na základě dostupného poznání prostřednictvím pravidel tak, aby jejich negativní společenský dopad byl co nejmenší?

Vážení čtenáři, máme-li ve vydání Britských listů pokračovat, potřebujeme trvalou finanční podporu. K provozu Britských listů je zapotřebí přibližně 60 000 Kč měsíčně. Stačilo by, aby 300 čtenářů přispívalo částkou 200 Kč.

Možná si nemyslíte, že je v českém prostředí Britských listů zapotřebí. (Nenávist, kterou vyvolávají, však spíš napovídá, že ano.)

Pokud takový názor zastáváte, pak samozřejmě finančně nepřispívejte. 

Příspěvky na provoz Britských listů je možno zaslat na účet v pražské Raiffeisenbance, číslo účtu: 1001113917, kód banky 5500.   Čtenáři mohou přispět na provoz Britských listů úvěrovou kartou na adrese www.paypal.com po jednoduché registraci odesláním částky na adresu redakce@blisty.cz.

0
Vytisknout
8284

Diskuse

Obsah vydání | 2. 6. 2017