Pozvánka na diskusní seminář

Negativní účinky automobilové dopravy ve městech a možnosti jejich redukce

5. 6. 2017

čas čtení 2 minuty

Společnost pro udržitelný rozvoj vás zve na diskusní seminář

který se koná v úterý 6. června 2017 od 16:00
na Novotného lávce 5 v Praze 1 v Klub techniků, místnost č. 417


Jak znečištěné ovzduší máme v našich městech? Jaké jsou zdravotní odpady tohoto znečištění? Co je příčinou tohoto znečištění? Jaké škodliviny obsahují výfukové plyny automobilů? Jaká technická zařízení lze použít ke snížení těchto emisí? Jaká regulační opatření používají evropská města k omezení znečištění ovzduší z dopravy? Co jsou to PZKO (programy zlepšování kvality ovzduší) a jaké změny mají přinést? Proč občané nedůvěřují těmto plánům a v několika regionech podali žaloby žádající zrušení těchto plánů? Jaká opatření plánuje Praha pro zlepšení kvality ovzduší? 

Na Západě, především v Británii, probíhá nyní vážná diskuse o znečištění ovzduší automobily, které způsobuje zkrácení délky života u občanů měst až o deset let. 


O těchto a dalších otázkách budou diskutovat:
 


 

  • doc. Michal Vojtíšek, Centrum vozidel udržitelné mobility ČVUT Praha: Složení emisí z automobilů a technická opatření k jejich omezení

  • MUDr. Radim Šram, Ústav experimentální medicíny AV ČR: Zdravotní dopady znečištěného ovzduší ve městech

  • MUDr. Miroslav Šuta, odborný konzultant v oblasti ekologických a zdravotních rizik, Centrum pro životní prostředí a zdraví, STUŽ: Zahraniční zkušenosti s vybranými opatřeními

  • zástupce v jednání, Ministerstvo životního prostředí: Programy zlepšování kvality ovzduší – jaká opatření a kdy zlepší situaci ve městech?

  • Mgr. Jiří Guth, Magistrát hlavního města Prahy: Plány města pro snížení znečištění ovzduší v Praze

  • Ing. Jiří Dlouhý, STUŽ: Možná synergie mezi opatřením pro omezení hlučnosti a zlepšení kvality ovzduší ve městech

 

Úvod do problematiky a moderování:  ing. Jiří Dlouhý, STUŽ

 

 

VSTUP VOLNÝ

0
Vytisknout
4280

Diskuse

Obsah vydání | 7. 6. 2017