Senioři: jak se jim žije v Praze? Jak vnímají prostor kolem sebe? Jak je chránit před týráním?

8. 6. 2017

čas čtení 4 minuty

Zveme vás na tradiční konferenci Stáří spojuje 2017, která se koná ve dnech 12. a 13. června v sídle Magistrátu hlavního města Prahy, vždy od 09:00 do 16:00 hodin.

První den bychom Vás rádi mimo jiné upozornili na téma stárnutí v hlavním městě, které budeme konfrontovat s funkčními koncepty, které praktikují naši kolegové ve Švédsku. Druhý den konference pak máte možnost být svědky zveřejnění unikátních dokumentů na téma týrání seniorů v ústavech, představíme taky nové metody agresorů a podvodníků, kteří si vyhlíží seniory jako své oběti.

Na konferenci vystoupí mj. sociální politolog Magnus Jegermalm (Švédsko), přednostka Kliniky rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN v Praze Olga Švestková, psychiatr Radkin Honzák, zástupce ombudsmanky Stanislav Křeček, Petra Vitoušová z Bílého kruhu bezpečí, ředitelka Action on Elder Abuse Scotland Lesley Carcary a mnoho dalších.

Podrobný program najdete níže.

Michaela Sladká

Život 90

www.zivot90.cz

www.facebook.com/zivot90

Stáří spojuje 2017 – program konference 

12/6/2017


1)    Stáří v pražské komunitě

a)    Panel 1: Sociální a zdravotní péče, Life Course & Ageing.

b)    Panel 2: Bydlení, doprava, veřejný prostor pro život ve stáří.

2)    Odkaz Abbé Pièrra pro Česko

 

13/6/2017

3)    Elder Dignity Abuse Neglect / Důstojnost Týrání Zanedbávání Stáří

 

 

12. 6. 2017

1)    Stáří v pražské komunitě

 

Registrace při ranní kávě od 8:30

 

a)    Panel 1: Sociální a zdravotní péče, Life Course & Ageing.

09:00    Zahájení konference: Adriana Krnáčová, primátorka Prahy. Zastoupená radním

            Danielem Hodkem

09:05    Jan Lorman: Poselství konference Stáří spojuje 2016, 1.část

09:15    Daniel Hodek, radní HMP: Naplňování zdravotní a sociální kapitoly Programového

prohlášení ZHMP 2014 – 2018 a možnost jejich provázání.

             09:30    Magnus Jegermalm: Housing and Care for Older People in Sweden: The Role of

            Governments, Markets, and Civil Society in Changing Times

             09:50     Zdeněk Kalvach: Senior mezi zdravím a nemocí. Systém integrované podpory
                          v komunitě

10:05    Olga Švestková, Ph.D.: Interprofesní koordinovaná rehabilitace seniorů

10:20    Anna Krulová, Olga Švestková: Ergoterapie v komunitní rehabilitaci seniorů

10:30    Diskuse

 

11:15   Přestávka na kávu

 

b)   Panel 2: Bydlení, doprava, veřejný prostor pro život ve stáří.

11:30    Jan Lorman: Poselství konference Stáří spojuje 2016, 2.část

11:35   Petr Dolínek, náměstek primátorky HMP: Naplňování kapitol Programového prohlášení ZHMP: Životní prostředí, Bydlení, Doprava, tbc.

11:50   Tomáš Lapáček: Připravenost Prahy na aktuální demografické výzvy v novém strategickém plánu hl. m. Prahy

12:05   Stanislav Křeček: Sociální bydlení pro seniory

12:20   Nina Dvořáková: Město a jeho význam v každodenním životě seniorů

12:35   Anežka Prokopová: Co je za zdmi, toho se bojíme. Ztraceni v prostoru

12:50    Diskuse

            13,30    Sumář doporučení konference

13,45    Oběd

           

14:30

2)    Odkaz Abbé Pièrra pro Česko

Pod záštitou Velvyslance Francie v ČR, pana Rolanda Galharague.

 

Životní příběh Henri Grouese. Emauzy. Testament.

 O svědomí společnosti. O službě těm, kteří nejvíce trpí. O smyslu života těch, o které nikdo nestojí.

 Svědectví o člověku, který svou autentickou vírou, vytrvalou prací pro lidi na okraji společnosti a burcováním veřejného mínění značně ovlivnil život Francouzů druhé poloviny 20. století, bez rozdílu vyznání.

 

Aktéři diskuse:

Marianne Carré, Premiere conseillére l´Ambassade de France

Philippe Dupont, directeur du Centre Abbé Pierre – Emmaüs

Petr Kolář, teolog a publicista

Kateřina Lachmanová, teoložka a psycholožka

Jan Lorman

 

13. 6. 2017

 

3)    Elder Dignity Abuse Neglect / Důstojnost Týrání Zanedbávání Stáří

 

Registrace při ranní kávě od 8:30

 

09:00:   Zahájení. Průvodkyně dne Lucie Vidovićová

09:05:   Výzva organizace International Network for the Prevention of Elder Abuse

ke Světovému dni připomenutí trýznění starých lidí.

09:15:   Mgr. Jana Štosková: Naplňování kapitoly  Bezpečnost Programového prohlášení

ZHMP;

09:35:   Petra Vitoušová, Bílý kruh bezpečí: Senior jako zvlášť zranitelná oběť kriminality

09:55:   Lesley Carcary, UK, Director Action on Elder Abuse Scotland: “Elder Abuse and Age

Discrimination: Empowering and Protecting Older People (especially on the good

practice of BBC)

10:30    Jan Lorman: Výsledky drama-terapeutické skupiny krále Leara. Videa o týrání seniorů. 

10:50:   Radkin Honzák: Dokážeme prolomit tabu o residenční a dlouhodobé péči?

Metoda dramaterapie pro ozřejmování pečujících a opečovávaných.

            11:20    Jaroslav Lorman: Odsouzeni k mlčení, etické aspekty mluvení o abusu

            11:40    Magdalena Pavlíčková: Lenka Ryšavá Opuštěným nablízku

12:00    Diskuse

 

            12:30    Oběd

            12:30    Tisková konference

            13:30    Diskuse

            14:30    Sumář doporučení konference  

            15:00    Závěr konference

 

 

 

0
Vytisknout
4957

Diskuse

Obsah vydání | 9. 6. 2017