Jak funguje propaganda

10. 7. 2017 / Tomasz Oryński

čas čtení 12 minut

Upřímně řečeno, stojím tady před dilematem: Mám se přímo zabývat těmito nesmysly a vyvolat více zájmu o servery pravicové propagandy, anebo to mám ignorovat? Rozhodl jsem se, že občas budu odhalovat podstatu nesmyslů, které takovéto servery publikují. Samozřejmě nejsem tak naivní, abych si myslel, že jejich čtenáři a stoupenci přestanou těmto nesmyslům věřit, neboť hadi mají nohy, a vždycky je budou mít. Avšak myslím si, že stojí za to ukázat na konkrétních příkladech, jak funguje propaganda.

Tady je klip z YouTube, který se občas objevuje na mých sociálních sítích. Zdá se, že je v Británii i v Polsku docela populární. Přináší jeden z těch argumentů, které tvrdí, že existuje jakési spiknutí, anebo v nejlepším případě nerovnováha, která povede k tomu, že bílý muž bude vyhnán z Evropy a nahrazen muslimy. V tomto případě klip tvrdí, že na britském trhu nemovitostí jsou nemuslimové diskriminováni:

Je rozumné tomuto klipu důvěřovat? No, i předtím, než začneme, je nutno uvést, že ho vyrobila "Vzbouřenecká média (The Rebel Media)" a cituje článek z deníku Daily Star. Daily Star je naprostá žumpa i v kontextu nechvalně známého bulvárního tisku. Zatímco většina barevně tištěného britského tisku už nevydává polonahé fotografie, anebo je schovává někde v rohu na třetí nebo poslední straně, Daily Star má prsa všude, dokonce i na titulní stránce:To by mohlo být pro vás signálem, že to asi není nejspolehlivější zpravodajský zdroj, a pokud si to budete myslet, nebudete zrovna sám - to ví každý.

Avšak, jak se říká, "spolehlivost zdroje není relevantní, záleží na informacích". Proto se podívejme na to, jak práce Caolana Robertsona, rebelujícího "novináře", odpovídá skutečnosti.

Tak já nevím. Caolan mi připadá dost mladý, takže možná ještě bydlí u maminky, ale jak si okamžitě všimne každý, kdo kdy měl cokoliv společného s trhem nemovitostí v Británii, Caolan míchá dohromady, možná schválně, tři věci.

1. Státní byty, které vlastní bytové asociace.

2. Soukromě pronajímané pokoje, inzerované ve večerkách na rohu.

3. Sociální byty.

Podívejme se na všechny tyto body samostatně.

Ad 1. Bytové asociace jsou pod dohledem komunálních úřadů a institucí jako Chartered Institute of Housing. Musejí fungovat podle daných předpisů, které požadují, aby zachovávaly zásady diverzity a rovnosti. To znamená, že žádná etnická skupina nemůže být diskriminována, ale předpisy také brání vzniku ghett, kde by bydleli lidé jen jediné národnosti či jediné kultury.

V praxi to znamená, že pokud bych zažádal o byt ve čtvrti, kde žije velká většina Poláků, jako Poláka by mě informovali, že tam už nejsou k dispozici pro mě žádné byty, i když Britovi či Pákistánci by byt dali. Totéž platí, kdyby se snažil muslim získat byt v oblasti, kde žije převážná většina muslimů, anebo kdyby nějaký britský běloch chtěl získat byt v oblasti, kde nežijí skoro žádné menšiny, jen běloši.

Tento mechanismus funguje nejen na úrovni jednotlivých nájemníků, ale i na úrovní bytových asociací. Skoro každý si může založit bytovou asociaci, takže není nic podivného na tom, pokud najdete bytové asociace, které pracují většinou pro členy čínské komunity, jiné, které poskytují ubytování výlučně skotským válečným veteránům nebo jsou provozovány křesťanskými asociacemi. Je úkolem komunálního úřadu zajistit, aby byla dodržena požadovaná úroveň rovnosti a rozrůzněnosti obyvatel. Komunální úřad to dělá tak, že vydává stavební povolení tak, aby různé bytové asociace stavěly své nemovitosti promíchaně, nebo dokonce organizuje výměnu nemovitosté mezi různými bytovými asociacemi.

Kromě toho, místní komunální úřady mají také pravomoc donutit komerční stavebníky, aby se účastnili na budování levných nemovitostí, například tak, že vydají stavební povolení jen pod podmínkou, že určité procento nových bytů si bude moci zakoupit pro chudší lidi komunální úřad, anebo že budou nabídnuty za nižší ceny chudším lidem.

Takže pokud jde o tento rys, zaměřit se na Muslimskou bytovou asociaci a líčit ji jako příklad diskriminace nemuslimů je zjevná manipulace.

Ad 2:

Myslím, že nikdo, včetně nejradikálnějších bojovníků za sociální spravedlnost, si nedokáže představit, že by sdílel dům s lidmi, kteří mají naprosto odlišné názory, způsob života či každodenní zvyky. I když se snažíme tolerovat názory a životní styl jiných lidí, máme tendenci se sdružovat s lidmi, kteří jsou nám podobní. I sám Caolan přiznává, že na tom není nic špatného, ale pak rychle zase začne bouřit, že je takové chování příkladem levicového pokrytectví.

No, já sice žiju v Británii jen 12 let, ale hodněkrát jsem se stěhoval a viděl jsem stovky inzerátů. Inzerát, v němž někdo hledá muslimského spolubydlícího, není ničím radikálním. Nezapomínejme, že muslimové mají povinnost dodržovat Ramadán, kdy se musejí od úsvitu do soumraku postit. Situace, kdy se hladový muslim vrátí z práce a zjišťuje, že jeho spolubydlící se cpou pizzou nad sklenicí piva, může být pro všechny poněkud problematická.

V době, kdy jsem ještě sdílel byty s cizími lidmi, viděl jsem inzeráty hledající spolubydlící, kteří nekouří, nebo naopak ty, kteří tolerují kouření v bytě. Viděl jsem, jak lidé hledají milovníky zvířat, anebo jak vyjadřují kategorické odmítání i třeba jen malých domácích zvířat. Viděl jsem lidi, kteří chtěli sdílet byt s někým, pro něhož jsou důležité křesťanské hodnoty, nebo s lidmi, kteří nic nemají proti homosexuálům. Hledali buď někoho tichého, anebo někoho, kdo rád dělá mejdany. A tak dále, a tak dále. Nikdo s tím neměl žádný problém. Tak přece trhy fungují, pravičáci by měli mít radost.

Musím přiznat, že jsem nikdy neviděl inzeráty, které by specificky hledaly bělochy, ale taky jsem nikdy neslyšel o tom, že by někdo v inzerátu hledal spolubydlícího, který by byl neběloch.

Takže zase, všechno, co tu Caolan řekl, je prostě levná manipulace.

Ad 3:

A teď se podívejme na vrcholek tohoto klipu: "investigativní novinářskou práci" o sociálním bydlení.

Aspoň se snažili, to se jim musí přiznat. Dvakrát zatelefonovali do jedné bytové asociace a předstírali, že zastupují dva různé lidi, kteří potřebují nový byt. Na základě těchto dvou příkladů dospěli k názoru, že se diskriminují nemuslimové. Ale bylo to pravda?

Je důležité zdůraznit, že první volající informoval osobu na druhé straně telefonu, že hledá byt pro svého souseda. Použití slova "soused" je velmi důležité a vrátím se k tomu později.

V tomto případě dali jasně najevo, že soused není muslim, a dostali jasnou odpověď, že i když bytová asociace pomáhá lidem nejrůznějšího etnického původu, v této chvíli žádné byty nemá k dispozici.

Během druhého rozhovoru volající předstíral, že je to dívka, která se právě rozešla se svým milencem a nemá kam jít. Nejsem rodilý mluvčí, takže mě necitujte, pokud jde o rozeznávání různých britských přízvuků, ale ta dívka mi nezní jako muslimská dívka. Ani nikde během tohoto telefonního rozhovoru ta dívka neřekne, že je muslimka. Požádala o byt ve čtvrti Whitechapel a byla informována, že tato bytová asociace funguje jen v jihovýchodním Londýně. Pak se zeptala na něco jiného:

"Myslíte, že kdybych se do té oblasti nastěhovala, bylo by pro mě lehké se s vámi spojit a zeptat se, jestli by tam něco pro mě nebylo?"

Všimněte si, že otázka je zformulována tak, že není jasné, zda "tam" znamená Whitechapel nebo jihovýchodní Londýn. Proto je asi ta paní na druhém konci drátu zpočátku trochu zmatená, ale pak stejně odpoví, říká, že by to bylo možné, pokud zažádá skrze komunální úřad.

To je pro našeho manipulativního Caolana dostatečné, je to pro něho konečným důkazem: běloch byl odmítnut a muslimská dívka byla přijata. Ale, jak je jasné, tohle je také manipulace: oba, kdo telefonovali, byli odmítnutí, a to z různých důvodů. První osoba byla informována, že asociace pro něho v současnosti nic nemá. Druhá osoba byla informována, že asociace v její čtvrti vůbec nefunguje. Teprve pak, kdy vznesla druhou otázku, byla informována, že by mohla získat byt, ale že musí zažádat skrze komunální úřad - a tak by získala byt z úplně jiného zdroje, takže tohle vůbec nepotvrzuje, že by nabídli byt muslimské dívce, zatímco ho odmítli bělochovi.

Ale tady funguje ještě jedna vrstva manipulace: uvědomte si, že ta první osoba, která telefonovala, popisovala žadatele slovem "soused". Podle mě je soused někdo, kdo žije vedle nás, tedy má kde bydlet. Kdežto ta druhá osoba předstírala, že nemá kam jít a že je to vlastně bezdomovec. Jako bezdomovec dostane tu nejvyšší prioritu a to je ten nejdůležitější důvod, proč by jí mohl být nabídnut byt, zatímco soused či jiná osoba by musela počkat. Ale jí žádný byt stejně nenabídli, takže ta novinářská provokace je bezcenná.

Samozřejmě, experiment mohl být proveden daleko spolehlivějším způsobem. Kdyby oba, kdo telefonovali, předstírali, že to jsou lidé žijící ve stejné situaci a jejich jediným rozdílem by bylo náboženství, pak by to mohlo být nějakou vypovídací cenu. Ale i tak, kdyby muslimovi nabídli byt a nemuslimovi ne, pořád by to neznamenalo, že je bělošské britské obyvatelstvo diskriminováno. Mladá muslimka, která se právě rozešla se svým přítelem, bude považována za osobu, jíž hrozí větší riziko - jak víte, existují problémy s tzv. "zabíjeními kvůli cti". A také, nouzové ubytování může znamenat pokoj v domě či bytě, kde žije mnoho jiných lidí - takže zase by to mohlo být místo vhodné pro muslima a ne třeba pro nemuslima.

Ať je tomu jakkoliv, ukazuje se, že nejdůležitější argument v tomto videu je dvojí manipulace.

Caolan Robertson končí poznámkou. Tvrdí, že nemohl najít reklamu, v níž by někdo hledal bělocha nebo křesťana. No, jak jsem napsal výše, bylo by opravdu těžké najít domácího, který by inzeroval, že hledá nájemníky určité barvy kůže, avšak pokud jde o křesťany, pak tvrzení, že žádné takové inzeráty nenašel, je naprostým profesním selháním.

Já ti je, Caolane, vygoogluju.

PS: Jsem jediným člověkem, který si povšiml, že Caolan Robertson je jen jedním z mnoha dalších pravicových youtuberů, který vypadá jako člen Boys-band a strávil právě celé odpoledne zkrášlováním svých vlasů, očních řas a makeupu? Proč je tohle tak důležité pro průmysl pravicové propagandy? Jde snad o to, že z té doby temna před téměř sto lety se v naší době objevují nejen názory, ale i "krásní Árijci", kteří už tehdy šířili o menšinách ve své zemi naprosté nesmysly?

Zdroj v angličtině ZDE

0
Vytisknout
7355

Diskuse

Obsah vydání | 13. 7. 2017