Kdo a proč se snaží zničit Kliniku?

5. 9. 2017

čas čtení 12 minut
Dobrý den,

posíláme tiskovou zprávu k rozsudku v případě Autonomního sociálního centra Kliniky. V příloze přikládáme text, který mapuje nakládání SŽDC s budovou a její plány, píše Jakub Ort za "Kolektiv Klinika".

Podle kolektivu Kliniky by sociální centrum mělo fungovat i po rozhodnutí soudu
Městský soud v Praze dnes pravomocně rozhodl o platnosti neprodloužení smlouvy a tím o vyklizení ASC Klinika. Právník Pavel Uhl, který zastupuje kolektiv Kliniky, k tomu řekl: „Mrzí mě, že soudy rezignovaly na funkci, kterou jim společnost dala a totiž rozhodovat sporné otázky. Skutečnost, že soud neposuzoval otázku rozporu s dobrými mravy, znamená rezignaci.“Kolektiv ASC Kliniky se proti rozsudku dovolá, zdůrazňuje ale, že hlavní problém neleží na rovině právní, ale politické. „Vše nasvědčuje tomu, že důvodem pro změnu využití budovy není ušetřit peníze státu, ale zbavit se autonomního centra. SŽDC odmítá zveřejnit jakoukoli rozvahu rekonstrukce a podle nezávislých odborníků je celý projekt ekonomicky nevýhodný,“ říká jedna z aktivistek Tereza Virtová. Kolektiv to dokládá ve zveřejněné studii, podle které byl netransparentní už samotný převod budovy. „Buď v budově Kliniky může bezplatně pokračovat fungující sociální a kulturní centrum pro tisíce lidí nebo zde může proběhnout účelová a nehospodárná rekonstrukce na kanceláře SŽDC za desítky milionů,“ dodává členka kolektivu Michaela Pokutová.

Praha nezávislý prostor potřebuje a navzdory dnešnímu rozhodnutí soudu není důvod, aby o něj přišla. „ Kolektiv vychází vstříc projektantům připravujícím podklady pro rekonstrukci, ale kvůli nutnosti změnit územní plán a projít procesem územního a stavebního řízení může autonomní centrum ve stávající budově fungovat několik dalších let,“ říká člen kolektivu Jan Trnka.  Podle studie Institutu plánování a rozvoje je jen v Praze 300 prázdných budov, k jejichž využití Institut vyzývá.

Od září bude probíhat pravidelná výuka cizích jazyků, funguje kavárna a bar za dobrovolné příspěvky, navštívit můžete radikální knihovnu nebo přednášky a kulturní akce. „Zapojte se, můžete  pomoct třeba s přípravou pondělní lidové kuchyně nebo s úklidem. Klinika vás potřebuje,“ říká Jakub Ort.


Kdo a proč se snaží zničit Kliniku?

Přibližně před rokem proběhl převod budovy Autonomní sociálního centra Klinika z Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) na Správu železniční a dopravní cesty (SŽDC). Dle Tomáše Drmoly, náměstka ředitele zodpovědného za správu majetku SŽDC, je Klinika v Praze jediným vhodným objektem pro potřeby jejich geodetického oddělení a celý převod je prý standardní a výhodný. Tato tvrzení jsou nepravdivá a snadno vyvratitelná. Převod byl jednoznačně nestandardní a nevýhodný, stejně tak Klinika není vhodným objektem pro potřeby SŽDC a už vůbec ne jediným možným. Proč probíhal převod majetku za desítky milionů v utajení, navíc bez jakékoli rozvahy, či studie? A čí zájmy asi za zničením kulturního a sociálního centra stojí?

Zatímco o všech předchozích zájemcích ÚZSVM informoval, jakmile byl projeven zájem, převod Kliniky na SŽDC probíhal v utajení. Jak převod na Generální inspekci bezpečnostních sborů (GIBS), tak převod na Ministerstvo práce a sociálních věcí, prošly dislokační komisí, tedy orgánem zabývajícím se smysluplností převodů státního majetku, jehož funkci ještě při převodu Kliniky na GIBS ÚZSVM obhajoval [1]. Oba dva projekty se pod veřejným tlakem nakonec ukázaly jako nesmyslné a odstoupilo se od nich. Převod Kliniky na SŽDC však nebyl vládní dislokační komisí nikdy projednán. ÚZSVM převedl Kliniku v rychlosti a utajení, i když v té době již věděl o zájmu Magistrátu hl. m. Prahy, který si dal získání Kliniky dokonce do své koaliční smlouvy. SŽDC převod tajila před Kolektivem, veřejností i magistrátem. O převod budovy požádala 13. června 2016 a o více než tři měsíce později stále tvrdí, že žádný projekt pro využití budovy v Jeseniově ulici nepřipravuje [2]. O pár dní později je přesto Klinika oficiálně převedena.

SŽDC při převodu jasně nevěděla, proč a k čemu Kliniku převádí. Dokonce ani půl roku po převodu neexistovala žádná rozvaha či studie, na jejímž základě byl převod majetku za desítky milionů uskutečněn [3]. Ačkoliv dříve uvažovala o vybudování zdravotnického zařízení, dnes tvrdí, že má objekt sloužit pro kanceláře geodetického oddělení, které prý potřebuje větší prostory. Toto oddělení dnes sídlí na Florenci, v pronajaté budově v ulici Pod Výtopnou, se sklady v nedalekých obloucích Negrelliho viaduktu. Celkově se jedná o zhruba 1340 m2 hrubé podlažní plochy. Oproti tomu je hrubá podlažní plocha budovy Kliniky 1217 m2. Srovnání čisté využitelné plochy vychází také v neprospěch Kliniky, která poskytuje cca 852 m2, zatímco si dnes SŽDC pronajímá 963 m2 [3]. Základní argument, že Klinika poskytuje větší prostory, tedy neplatí. Ke Klinice navíc neexistují oficiální plány současného stavu, dokonce nikdy nebyla zkolaudována. SŽDC si budovu před převodem neprohlédla zevnitř a tak nemohla znát její technický stav. Nechala si tak převést zajíce v pytli a ani nevěděla k čemu. Naopak jsou zde skutečnosti, které by každého od převodu odrazovaly. Klinika není na rozdíl od jiných prázdných státních budov nevyužívaná, ale slouží jako sociální a kulturní centrum s podporou tisíců lidí. O užívání budovy se také stále vede soudní spor. Další kolo soudu proběhne 5. září 2017. Ani plánované administrativní využití budovy není v souladu s platným územním plánem - a jeho změna může trvat roky.

SŽDC má lepší alternativy než nákladnou rekonstrukci Kliniky, kterou dříve GIBS vyčíslila na 40 milionů korun a která bude trvat několik let. Dle Centrálního registru administrativních budov, který se zabývá ekonomičností nájmů státních budov, jsou možné úspory nájmu na současné adrese geodetického oddělení nulové [4]. Dle dat z roku 2015 je zde totiž nájem 1432,-/m2/rok oproti průměrnému nájmu v dané lokalitě 2507,-/m2/rok. Proč se tedy zbavovat tak výhodného nájmu? Roční náklady na pronájem jsou pak 1 125 000,-. Tedy návratnost rekonstrukce je min. 35 let. V deníku E15 se k tomuto záměru vyjádřil Petr Kareš, specialista na pronájmy nemovitostí z poradenské společnosti JLL: „Pokud by se jednalo o klasického komerčního klienta, pak bychom mu takovou rekonstrukci nedoporučili. Kromě dlouhé návratnosti je ve hře i pravděpodobnost měnící se potřeby plochy v tak dlouhém čase nebo náklady, které v nájemním vztahu nese majitel,“ [5].

Lepší alternativy samozřejmě existují. Kromě klasického flexibilního pronájmu lze v širším centru Prahy za cenu rekonstrukce koupit i jiné kancelářské plochy, bez potíží a hned. A nakonec si také mohla od ÚZSVM vyžádat jiné prázdné budovy. Tomáš Drmola v rozhovoru pro Lidové noviny tvrdí, že o jiné prázdné budově v Praze neví [6]. Buď lže, protože jako člověk starající se o majetek a dlouhodobě spolupracující s ÚZSVM musí vědět, že takové budovy existují, nebo to opravdu neví, ale pak sám jednoznačně ukazuje na účelovost převodu Kliniky, protože se o jiné volné objekty ani nezajímal, či mu jiné objekty nebyly ze strany ÚZSVM nabídnuty. Ve veřejně přístupné databázi spravované ÚZSVM lze nalézt mnoho prázdných a vhodnějších objektů [4]. Například mnoho let nevyužívaný objekt v ulici Washingtonova s 2209 m2 volné kancelářské plochy, nebo 2850 m2 volných ploch v ulici ve Smečkách. Nemluvě o svých vlastních prostorách - v ulicích Křižíkově a Dlážděné totiž SŽDC prostory pronajímá, místo toho aby je využila pro své zaměstnance. Navíc v roce 2016 získala od Českých drah cca 1500 nádražních budov, o kterých Tomáš Drmola tvrdil, že je opraví a využije pro úředníky [7].

Celý proces je také doprovázen nehorázným chováním SŽDC. Ta podala absurdní žalobu, kde požaduje po člence Kolektivu stotisícové náhrady za užívání budovy, i když Klinika by reálně v tomto stavu nemohla být nikomu komerčně pronajata. SŽDC také do médií prokazatelně lže, když tvrdí, že s nimi kolektiv Kliniky nechce komunikovat a přitom sama na četné výzvy k jednání ze strany Kolektivu opakovaně nereaguje. SŽDC navíc bezdůvodně Klinice vypnula vodu, přestože ji Kolektiv řádně odbíral a platil. Klinika se přitom snaží jednat korektně a například nebránila vstupu projektantů do objektu. Plánování rekonstrukce a schvalovací proces územního a stavebního řízení bude trvat minimálně ještě rok či dva. V tomto období se logicky nabízí dohodnout se alespoň na dočasném užívání objektu. SŽDC ovšem i nadále odmítá komunikovat.


O celý převod by se kromě médií či kontrolních orgánů měla zajímat také nadřízená ministerstva, tedy ministerstvo dopravy a financí - ta ovšem spadají pod hnutí ANO. Hnutí ANO je blízce spjato s lidmi ve vedení ÚZSVM i SŽDC. Pan Drmola ze SŽDC, jenž má převod na starost, je například médiem Aktuálně.cz označován za muže pana Faltýnka, prvního místopředsedy hnutí ANO, který v SŽDC soustavně rozšiřuje svůj vliv [8]. Médii také například proběhla kauza, kdy paní Kleslová z ANO dostávala od SŽDC měsíčně 95 tisíc korun a nikdo nevěděl za co [9].

Technicko-ekonomické důvody převodu jsou nesmyslné, pravděpodobně se tedy jedná o politicko-ekonomické zájmy. Minimálně ty politické jsou neskrývané, ať už ze strany radnice Prahy 3 či ÚZSVM, pro které je nekomerční prostor založený na solidaritě a samosprávě zdola z ideologických důvodů nepřijatelný. Kvůli politickým soubojům či ekonomickým zájmům (především pozemek Kliniky může být z developerského hlediska velmi lukrativní) se tak mrhají miliony korun. Možná později z projektu sejde a někomu se nemovitost tzv. přihraje. Nebo jde jen o to Kliniku vyklidit od nepohodlných aktivistek a aktivistů jako v případě Milady, která i po osmi letech od vyklizení stále chátrá. Jedno je ale jasné, město znovu kvůli zástupným důvodům přichází o živé místo pro alternativní kulturu a emancipační politiku.

[1] http://www.uzsvm.cz/Soubor.ashx?docsouborID=1067318

[2] http://www.szdc.cz/o-nas/poskytovani-informaci/poskytnute-informace/00276/vyrizeni.pdf

[3] http://www.szdc.cz/o-nas/poskytovani-informaci/poskytnute-informace/00349/zadost.txt

http://www.szdc.cz/o-nas/poskytovani-informaci/poskytnute-informace/00349/doprovodna-informace.txt

[4] http://data.mfcr.cz/cs/dataset/centralni-registr-administrativnich-budov

[5] http://praha.e15.cz/praha/novinky/centru-klinika-hrozi-zanik-kvuli-realitnimu-projektu-szdc-s-nejistou-navratnosti-1332901

[6] http://www.lidovky.cz/squateri-musi-pryc-vadi-projektantum-rika-namestek-tomas-drmola-ph1-/zpravy-domov.aspx?c=A170416_205337_lide_ELE

[7] http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/1860226-nadrazni-budovy-prechazi-pod-spravu-zeleznic-slibuje-ze-se-o-ne-postara-lepe-nez-cd

[8] https://zpravy.aktualne.cz/domaci/dalsi-faltynkuv-clovek-v-resortu-dopravy-byvaly-sef-prostejo/r~2e746e6c25a611e7b58d0025900fea04/

[9] http://www.lidovky.cz/dalsi-privydelek-kleslove-od-szdc-inkasovala-95-tisic-mesicne-nikdo-ale-nevi-za-co-gf8-/zpravy-domov.aspx?c=A151030_090248_ln_domov_ele


0
Vytisknout
6009

Diskuse

Obsah vydání | 7. 9. 2017