Proč by napodobenina Mariánského sloupu neměla zanášet veřejný prostor?

11. 9. 2017

čas čtení 2 minuty


Na zastupitelstvo hlavního města Prahy se v pondělí 11. září obrací otevřeným dopisem pestrá skupina podepsaných, kteří se ohrazují proti plánovanému vztyčení napodobeniny Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí. Zastupitelstvo se má věcí zabývat na svém čtvrtečním zasedání. Otevřený dopis upozorňující na značně problematické aspekty vztyčení napodobeniny Mariánského sloupu podepsal mezi jinými literární historik Martin C. Putna, historička umění Milena Bartlová, politolog Pavel Barša, religionista Ivan Štampach, filozof Ivan Landa z AV ČR, historička Daniela Tinková z FF UK nebo šéfredaktor Deníku Referendum Jakub Patočka.


Mezi signatáři a signatářkami jsou lidé různých vyznání, nevěřící i ateisté, kteří se shodují, že nelze nechat bez povšimnutí politický a historický význam, který by vztyčení napodobeniny mělo. Mohlo by totiž být dalším symbolem neblahé expanze konzervativních až ultrakonzervativních proudů katolické církve do veřejného a politického prostoru, jak ji lze vidět např. při spolupráci Dominika Duky s prezidentem Milošem Zemanem.

Odstranění sloupu z veřejného prostoru v době vzniku samostatného Československa vyjadřovalo důležité demokratické hodnoty: sekulární společnost a odpor proti provázání světské a náboženské moci, kritiku symbolů nedemokratického zřízení katolické monarchie. «Svrhávání a ničení pomníků a soch ve veřejném prostoru má své historické místo v běhu dějin. Ukazuje se tím jejich časově omezená povaha, která je úzce svázána s konkrétním historickým kontextem, « podotýká jedna z autorek dopisu Anna Remešová, redaktorka online magazínu Artalk.cz, a cituje slova historičky umění Mileny Bartlové z knihy Manuál monumentu: “Pokud se nedaří dojít důkladným a odborně informovaným vyjednáváním ke shodě těch, kdo budou s pomníkem žít, neměl by být stavěn.” Proto podepsaní požadují veřejnou diskuzi o celé záležitosti - pomníky a podobné realizace totiž vytvářejí společný veřejný prostor.

Otevřený dopis připomíná, že mariánský sloup stál na Staroměstském náměstí nejen jako symbol vítězství katolické monarchie ve třicetileté válce, ale také jako znamení konce nadějí na stát, ve kterém by mohli vedle sebe existovat lidé různých vyznání. Nešlo jen o porážku evangelíků katolíky, ale i o porážku myšlenky tolerance, která je stále aktuální.

Otevřený dopis byl zveřejněn v online magazínu Artalk.cz, na adrese: http://artalk.cz/2017/09/11/11-9-2017-otevreny-dopis-zastupitelstvu-hl-m-prahy-proti-postaveni-kopie-marianskeho-sloupu-na-staromestskem-namesti/

K dopisu je možné se připojit na Petice24.com.


Kontaktní osoby:

Jan Bierhanzl, Filosofický ústav AV ČR : jan.bierhanzl@gmail.com

Anna Remešová, redaktorka Artalk.cz: anna.remesova@gmail.com


0
Vytisknout
6384

Diskuse

Obsah vydání | 15. 9. 2017