Nový střet civilizací?

20. 12. 2017

čas čtení 3 minuty
Pro imperialistické Brity bylo zrušení impéria po 2. světové válce uznáním - přinejmenším ze strany labouristické vlády, která vystřídala Churchillovy konzervativce - že imperiální nadvládu si již nelze dovolit, když budujeme stát blahobytu, napsal John Lloyd.


Nad imperiální slávou zvítězila sociální demokracie; impérium bylo s rozpaky postupně rozpuštěno a proměněno v Britské společenství národů složené z nezávislých států. Jistota rasové nadřazenosti a práva vládnout ospravedlněného vyšší civilizací se v následujících letech vytrácely, jak liberálové a levice a nová generace mladých radikálů odmítly imperialistické stařešiny.

Nicméně civilizace jako označení rozdílů nikdy nezmizela. V roce 1992 harvardský profesor Samuel D. Huntington napsal pro Foreign Affairs článek, jehož jádro shrnuje několik krátkých vět: "Hlavními konflikty globální politiky se objeví mezi národy a skupinami z jiných civilizací. Střet civilizací bude dominovat globální politice. Dělící linie mezi civilizacemi budou válečnými frontami budoucnosti." Huntington tím do politické debaty o vztazích mezi národy vnesl novou perspektivu. Tou bylo tvrzení, že ačkoliv si to často neuvědomují, národy nejsou vázány jen národními hranicemi, ale také sdílenými kulturními a politickými pouty, jež hranice překračují.

S koncem studené války podle Huntingtona Západ ztratil svou dominanci. Nezápadní civilizace představující miliardy lidí, se také staly historickými aktéry. Některé skupiny jsou relativně malé, ale jiné mnohem větší.

Tato myšlenka byla okamžitě napadena - zejména liberály, jejichž vizí byl tekutější svět, s lidmi usilujícími o svobodnou, demokratickou politiku. Huntingtonova myšlenka byla konzervativní, ale nikoliv rasově definovaná, ani nepředkládala hierarchii jednotlivých civilizací. Ty se vzájemně lišily, ale žádná nebyla vyšší nebo nižší. Liberálové i další kritici mohli nesouhlasit, ale myšlenku respektovali.

Ale nyní se starý význam výrazu civilizace vrací - ve formě, která je pro liberály nepřijatelná. V dalším článku pro Foreign Affairs Rogers Brubaker, sociolog na University of California v Los Angeles, detekuje novou ideologii - civilizacionismus - vyvinutou ultrapravicovými, protiimigrantskými stranami, zejména v Evropě. Podle Brubakera jde o válečnickou ideologii, "panevropskou civilizační identitu", ohrožovanou a připravenou ohrozit jinou civilizační identitu - islám. Přitom taková ideologie "představuje vážné nebezpečí pro liberální demokracii".

Ve stále sekulárnější Evropě zdůrazňuje civilizacionismus křesťanské kořeny a symboly. Není fašistický, ačkoliv v mnoha takových stranách nacházíme stopy fašismu. Místo toho mnohé strany zaujímají liberální postoje k otázkám jako genderová rovnost podpora pro stejnopohlavní vztahy. Většinou se vzdaly charakteristického antisemitismu a provedly obrat o 180 stupňů - staly se nadšenými příznivci státu Izrael, chrání židy ve svých vlastních zemích.

Zdroj v angličtině: ZDE

0
Vytisknout
7171

Diskuse

Obsah vydání | 22. 12. 2017