Nedivme se, že Zeman systematicky útočí na vysoké školy

15. 1. 2018 / Karel Dolejší

čas čtení 2 minuty
Podle průzkumu agentur Kantar TNS a Median letos Miloše Zemana volilo 54 % lidí bez maturity, 31 % lidí se středoškolským a 19 % s vysokoškolským vzděláním. Naproti tomu Drahoše volilo 38 % vysokoškoláků, 31 % středoškoláků a 18 % lidí bez maturity ZDE. Podíl vysokoškolsky vzdělaných v celé populaci se přitom pohybuje kolem 22 % ZDE. To znamená, že zastoupení vysokoškoláků ve skupině voličů Miloše Zemana je podprůměrné, zatímco mezi Drahošovými voliči je naopak výrazně nadprůměrné - převyšuje i poměr VŠ vzdělaných v celé EU (30 %), za kterým ČR zaostává.


To že osobně znáte jednoho nebo dva vysokoškoláky, kteří Zemana volili, v žádném případě nevyvrací zjištění sociologů. Ti především nikdy netvrdili, že neexistují žádní vysokoškolsky vzdělaní Zemanovi voliči - to co říkají je, že pro Zemana hlasují převážně lidé s neúplným středoškolským vzděláním.

Zrovna tak pokud znáte tři nebo čtyři mladší lidi, kteří ve volbách hlasovali pro Zemana, není to nijak ve sporu se zjištěním, že nadpoloviční podporu získal Zeman ve skupině starších 60 let, v kategorii 40 - 59 let pro něj již hlasovalo jen 33 % a mezi lidmi pod 40 už pouze 27 %.

Součástí vzdělání je myslím také schopnost pochopit, co kdo vlastně říká, a dále ochota konfrontovat vlastní izolovanou zkušenost s informacemi z jiných zdrojů.

Protože kdo jiný než vzdělaný člověk by už měl vědět, že soukromá zkušenost sama o sobě může velmi zavádět.

Pokud sociologové zjistili, že Zemana volí především lidé s nižším vzděláním, podle věku převážně senioři a podle aktivity důchodci a nezaměstnaní, rozprava se známými na Facebooku nevyvrátí průzkum provedený na reprezentativním vzorku 2 000 respondentů.

1
Vytisknout
8469

Diskuse

Obsah vydání | 18. 1. 2018