Tunel 2018

16. 1. 2018 / Beno Trávníček

čas čtení 4 minuty

Autor obrázku: Jáchym Bohumil Kartous

Bohužel ne tunel od rychlovlaku – to si ještě patrně v Česku pár staletí počkáme.

Jednou z věcí, které ale bude možné u nás minimálně ještě několik let tunelovat (třeba až k totální destrukci) je nepochybně zemědělská PŮDA. Samozřejmě v žádném oboru nejsou jen tuneláři. Existují i lidé solidní, lidé slušní, dokonce i velmi slušní.

Když se ale podíváme co se většinově děje se zemědělskou půdou v naší zemi – nějak nám vyschne. Že by tu platilo něco o tom, že je dobré myslet na potomky – kde a jak oni budou jednou vytvářet jídlo – HE, HE, HOOO.

  

Vracím se k tématu právě teď proto, že se snažím udělat si předsudky nezatížený názor na vládnutí bývalého(?) agrobarona v pozici premiéra. Máme tu tedy nyní premiéra znalého zemědělské praxe, podle jeho vlastního názoru nezatíženého nijak minulostí. Jde nepochybně o zemědělce, který dobře ví jak správně hospodařit na zemědělské půdě tak, aby v čase nabývala na kvalitě a současně, aby naše krajina byla stále krásnější, velkolány už konečně rozbity klimaxovými remízy atp. Navíc má na rezortu zemědělství k ruce podobného odborníka.

Čekal bych tedy nyní, že tito skuteční profesionálové a renomovaní odborníci vyrazí do boje za záchranu naší orné půdy před její totální devastací, před jejím zneužíváním jako fabriky na peníze. Role státu je ve vztahu k půdě přece naprosto zásadní!

Měli bychom se tedy brzy dozvědět, kdy budou přijaty takové zákony (bič) a souběžně finanční stimuly (cukr), které zajistí aby:

  • Půda přestala být drasticky ochuzována o organické látky – vytěžována a drancována.

  • Byly ve velké míře pěstovány půdotvorné a půdoochranné plodiny.

  • Neslušně obrovské lány byly konečně rozcupovány mnoha klimaxovými remízy atp.

Někdo už dávno řekl, že hlavním tvůrcem krajiny je zemědělec / opakem je pak logicky devastátor (predátor). Aby nedošlo k mýlce – zemědělcem označuji vlastníka půdy, protože ten je před zbytkem světa zodpovědný za to, co se s jeho půdou stane. Půda není absolutní majetek až za hrob. Věc, kterou můžu libovolně zdevastovat. Pokud vlastník nechce, aby mu byla půda devastována nájemcem – musí mu to uložit smlouvou a když ji neplní, musí ji vypovědět…

Zdálo by se možná, že význam dobré půdy je spíše jen pro budoucí dobré výnosy jídla. Stejně důležitým parametrem, který navíc v posledních dekádách drasticky nabírá na významu, je ale schopnost půdy podržet vodu a pomalu ji vpouštět do vod podzemních (vždycky potenciálně pitných) i do vod povrchových. To brání na jedné straně extrémnímu suchu, na straně druhé extrémním povodním a na straně třetí to šetří peníze za stavbu často nesmyslných přehrad. Ty totiž zachycují právě až tu vodu, kterou nedokážeme v krajině podržet jinými chytrými řešeními na místech, kde je jí více třeba než v oné přehradě.

Takové pozitivní vlastnosti může mít ale pouze půda s dostatkem humus (kapilarita) a zároveň půda dostatečně zpevněná dobrou agrotechnikou a krajinotvorbou tak, aby ji nevzal přívalový déšť. Více zeleně v krajině (právě například v remízcích) pak navíc může podpořit malý vodní oběh a přinést naší střeše Evropy více vody jako takové (odnikud k nám nepřitéká – musí napršet).

Tak jak to bude s tím tunelem (?)

Pořád mám obavy z toho, že kozla zahradníkem lze učiniti jen velmi ztěžka.

0
Vytisknout
6267

Diskuse

Obsah vydání | 18. 1. 2018