Pro stoupence Czexitu. George Soros: Nebudu mlčet!

11. 2. 2018

čas čtení 7 minut


Referenda často vedou k špatným rozhodnutím. Lidé jsou ovlivňováni neskrupulózními agitátory a používají referend k vyjádření své nespokojenosti se současným stavem, aniž by byli schopni uvažovat o důsledcích. Skutečnost, že situace je dnes neuspokojivá, neznamená, že nemůže být ještě horší.


Důrazné rozhodnutí týdeníku Mail on Sunday udělat všechno, co je v jeho silách, aby nasral deník Daily Mail Paula Dacra, i když nikdo mimo žurnalisty neví, že Daily Mail a Mail on Sunday jsou úplně jiné noviny, je naprosto fantastické.

Mail on Sunday má dnes exkluzivní článek od George Sorose. Stojí za přečtení

Jsem, jak se zdá, "cizinec plutokrat", píše v týdeníku Mail on Sunday George Soros. Velká finanční částka, kterou jsem poskytl britským odpůrcům brexitu, je prý "špinavá" a měla by být okamžitě vrácena. Měl bych "vypadnout" z britské politiky. Obviňují mě, že "ohrožuju demokracii". Tím bych se tady chtěl zabývat.

Pár slov o mém zázemí a proč jsou pro mě demokracie a Británie tak důležité.

Určujícím zážitkem mého života byla v roce 1944 okupace Maďarska nacistickým Německem. Protože jsem žid, pravděpodobně bych býval zahynul, kdyby můj otec nezorganizoval falešné papíry a úkryty pro svou rodinu a pro mnoho dalších židů. Poučil jsem se už ve věku 13 let, jak důležité je, jaký politický režim vládne.


Po nacistické okupaci následovala vláda komunismu, která pro mě byla tak utlačitelská, že jsem uprchl z Maďarska a dostal útočiště v Anglii, kde se tehdy s uprchlíky zacházelo daleko slušněji než dnes. Strávil jsem v Anglii devět let a stal jsem se přesvědčeným anglofilem.

V roce 1956 způsobilo mé zaměstnání, že jsem se přesunul do New Yorku, ale Británie zůstala blízká mému srdci. Stále ještě mám v Londýně dům a část roku tam trávím. Přinesl jsem britské ekonomice podstatnou míru pracovních příležitostí.

Jako mladý muž jsem byl silně ovlivněn léty, která jsem strávil v Británii. Měl jsem možnost studovat na London  School of Economics, kde jsem se seznámil s velkým rakouským filozofem Karlem Popperem, který se stal mým mentorem. 

Pod jeho vlivem jsem se naučil rozlišovat mezi otevřenou společností - v níž lidé volí své vedoucí představitele, kteří mají sloužit zájmům svých voličů - a uzavřenou společností, v níž vládci vykořisťují lidi, které ovládají. 

Vášnivě věřím v otevřenou společnost, a proto jsem se nakonec rozhodl založit Nadace otevřené společnosti a věnovat své bohatství na šíření prospěchu z otevřených demokracií a pomáhat těm, kteří trpí útlakem.

Otevřená společnost je charakterizována nevzrušenou, racionální diskusí bez toxické, osobní kritiky, jaké jsme svědky v minulých dnech.

Hrdě podporuji organizaci Best for Britain, která chce, aby Británie zůstala členem Evropské unie. Považuji brexit za tragickou chybu.

Před brexitem se Británie těšila velmi výhodnému postavení. Byla členem Evropské unie, aniž by přijala euro. 

Dovolit referendum o členství Británie v EU bylo osudovou chybou. Ze zkušenosti vyplývá, že referenda často vedou k špatným rozhodnutím. Lidé jsou ovlivňováni neskrupulózními agitátory a používají referend k vyjádření své nespokojenosti se současným stavem, aniž by byli schopni uvažovat o důsledcích. Skutečnost, že situace je dnes neuspokojivá, neznamená, že nemůže být ještě horší. A právě to se stalo v Británii. 

Brexit je prohrou pro Británii i pro Evropu. Politicky brexit oslabí schopnost Evropy bránit a podporovat demokratické hodnoty. 

Evropa bude trpět absencí britského nátlaku na zavádění nutných institučních reforem. Ekonomicky Evropa ztratí svou třetí největší ekonomiku a jednoho z nejsilnějších zastánců liberální hospodářské politiky.

Británie přijde mimo Evropu o většinu svého globálního vlivu. Ekonomicky Británie vážně utrpí, protože bude zrušeno 45 let úspěšné integrace s Evropou. Rozvod je velmi destruktivní proces: přátelské rozvody neexistují.

Je iluzí se domnívat, že k ekonomickému oddělení Británie od Evropy může dojít během pouhých dvou let. Bude to trvat nejméně pět let a možná daleko déle. Tento proces promění Británii a Evropu z přátel v nepřátele, alespoň během přechodového období. 

Před referendem si Británie vedla ekonomicky lépe než ostatní Evropa. To se nyní zvrátilo a kontinentální ekonomiky jdou rychle kupředu, zatímco Británie zůstala pozadu.

Dopad nejistoty, způsobené brexitem, na britskou ekonomiku se stane v nadcházejícím půl roce daleko bolestněji zjevným, vzhledem k tomu že rozvod pokročí do nejkonfliktnější fáze. 

A co je horší, tento rozvod bude zaměstnávat jak Británii, tak Evropu, po mnoho let, kdy by se měly sjednotit vůči externím nepřátelům, jako je Putinovo Rusko, a vyřešit vnitřní rozpory, v důsledku nichž někteří lidé považují EU za svého nepřítele.

Brexit způsobil, že se v Británii přežil systém dvou stran. Někdejší rozdíl mezi levicí a pravicí byl nahrazen tím, zda jste buď pro Evropu nebo proti ní. To obrovskou měrou komplikuje vyjednávání o brexitu a ztěžuje to Británii rozhodnout o svém postavení vůči Evropě. 

Brexit také vyvolal v Británii konflikt mezi mladými a starými lidmi. I když je mi 87 let, hodně přemýšlím o mladých lidech, kteří budou žít v budoucnosti, kterou já nikdy nezažiji. Lidé pod třicet pět let drtivou většinou hlasovali pro setrvání v EU a jen lidé nad 55 let  podporovali brexit.

Staří voliči přehlasovali mladé voliče, kteří budou muset žít s důsledky brexitu po mnoho desetiletí. To vyvolává mezi mladými lidmi deziluzi z demokracie. Také to zvyšuje pravděpodobnost, že nakonec Británie do EU zase vstoupí.

Dveře Evropy budou možná vůči Británii v budoucnosti otevřené, ale pokud Británie nyní odejde, už nikdy nebude schopna získat tytéž výhodné podmínky členství, jaké má dnes. 

Vzhledem k tomu, že brexit přináší jen nevýhody, hlasování proti brexitu v parlamentě by jim zabránilo.

Jenže většina občanů proti brexitu by musela být podstatnou měrou větší, aby přesvědčila Evropu, že postoj Británie vůči EU se zásadním způsobem změnil a že její rozhodnutí lze brát vážně. 

Vývoj jde dobrým směrem. Otázkou je, jak udržet rychlost vývoje tak, aby došlo v následujících šesti až devíti měsících k zvratu.

Existuje začarovaný kruh: voličstvo musí naléhat na své poslance, aby se odvážili vzbouřit se proti vedení svých politických stran, a voličstvo musí být motivováno nejen k tomu, aby hlasovalo, ale aby se aktivně účastnilo v politice. 

Organizace Best for Britain se snaží vyvést Británii ze slepé uličky tím, že dává dohromady nejrůznější síly, které jsou sjednoceny svou touhou, aby Británie zůstala v Evropě. Má mou plnou podporu. 

1
Vytisknout
13214

Diskuse

Obsah vydání | 15. 2. 2018