Vyjádření k událostem ve Velké Británii

21. 3. 2018

čas čtení 1 minuta

Státní úřad pro jadernou bezpečnost plnící úlohu Národního úřadu pro kontrolu zákazu chemických zbraní v České republice, je zodpovědný za dodržování Úmluvy o zákazu vývoje, výroby, hromadění zásob a použití chemických zbraní a o jejich zničení a za komunikaci s mezinárodní Organizací pro zákaz chemických zbraní (OPCW). Česká republika nevlastní, nevyrábí ani nevyvíjí chemické zbraně, což uvedla ve své počáteční deklaraci zaslané OPCW. V rámci naplňování svých závazků vůči OPCW Úřad pravidelně zasílá deklarace o nakládání se stanovenými látkami v České republice. Seznamy stanovených látek jsou jednak přílohou Úmluvy a jsou také uvedeny v prováděcí vyhlášce č. 208/2008 Sb. k zákonu č. 19/1997 Sb. Pro nakládání s látkami klasifikovanými uvedeným zákonem jako vysoce nebezpečné Úřad vydává licence. Držiteli těchto licencí jsou řádově nižší desítky subjektů. Protože látka typu Novičok mezi stanovené látky nepatří, nemohl by Úřad licenci k nakládání s ní ani vydat. Nicméně podle Úřadu dostupných informací nebylo a není na území České republiky s látkou typu Novičok nakládáno.

Zdroj: ZDE

0
Vytisknout
5876

Diskuse

Obsah vydání | 27. 3. 2018