Usnesení zahraničního výboru Senátu k prohlášením prezidenta republiky

4. 4. 2018

čas čtení 2 minuty
Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu přijal na dnešní schůzi usnesení k prohlášením prezidenta Miloše Zemana a jeho nejbližších spolupracovníků.


  Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost

  - odsuzuje veřejné prohlášení Miloše Zemana, prezidenta České republiky, o pověření ředitele Bezpečnostní informační služby pátráním po jedu novičok. Veřejné pověření BIS k jakémukoli úkolu v podstatě vylučuje splnění takového úkolu. Proto jej chápeme toliko jako gesto zpochybňující zahraničněpolitickou orientaci státu, důvěryhodnost jeho spojenců a napomáhající v šíření lživého obvinění České republiky ze strany Ruské federace;

  - dále odsuzuje zasahování prezidenta Miloše Zemana a jeho spolupracovníků, za které je přímo odpovědný, do případu vyhoštění Jevgenije Nikulina. Výbor nepovažuje za přípustné, aby z důvodu obhajoby zájmů Ruské federace prezident České republiky a jeho okolí veřejně zpochybňovalo kroky a motivy vlády a zákonnost soudní soustavou potvrzeného procesu vydání do Spojených států amerických, které jsou blízkým spojencem České republiky, a jejichž vláda o vydání požádala a měla zákonný nárok. Toto jednání a ovlivňování celého procesu vážně ohrožuje postavení České republiky v rámci jejích bezpečnostních struktur, důvěru v její právní stát a její politickou stabilitu a důvěryhodnost;

  - shledává, že těmito případy vyvrcholil dlouhodobý trend, kdy prezident České republiky a jeho nejbližší spolupracovníci obhajují ekonomické a mocenské zájmy cizích států, ke kterým Česká republika nemá spojenecké vazby, a které jsou v její neprospěch. V upřednostňování této vlastní agendy prezidenta republiky na úkor oficiální zahraniční politiky státu spatřuje výbor bezpečnostní a zahraničněpolitické riziko. Vyzývá proto prezidenta České republiky, aby se tohoto jednání nadále zdržel a respektoval Ústavou České republiky vymezené pravomoci.

 

Zdroj: ZDE

0
Vytisknout
5811

Diskuse

Obsah vydání | 6. 4. 2018