Občané Babišovi: Zachraňte lesy!

25. 9. 2018

čas čtení 12 minut

STOVKY LIDÍ PÍŠÍ PREMIÉROVI: „PANE BABIŠI, ZASAĎTE SE O VÝSADBU PESTRÝCH LESŮ, SMRKY HYNOU.”

PŘEDSEDU VLÁDY UPOZORŇUJÍ NA VYHLÁŠKU, KTERÁ MŮŽE VÉST K ROZPADU POLOVINY ČESKÝCH LESŮPřes 200 lidí od Zlína, Chomutova, z Brd a mnoha dalších částí republiky zasílají osobní zprávou premiérovi Andreji Babišovi zprávy a fotografie nových smrkových výsadeb. Na výzvu Hnutí DUHA tak upozorňují, že vyhláška k zákonu o lesích snižuje podíl nejvíce zranitelného a nejrizikovějšího druhu současnosti, tedy smrku, téměř neznatelně. Přitom právě zvýšení odolnosti porostů vůči soustavnému suchu patří mezi hlavní důvody uváděné samotným Ministerstvem zemědělství pro novelizaci vyhlášky. [1]Výběr osobních vzkazů a odkazy na zaslané fotky jsou uvedeny v citacích na konci tiskové zprávy.

České lesy jsou podle celoevropského oficiálního statistického srovnání ICP Forest nejméně zdravé. Údaje z tohoto porovnání využívá i samotné Ministerstvo zemědělství [2]. Stav lesů se nelepší kvůli setrvalé výsadbě smrkových plantáží [3], které jsou náchylné k úhynu suchem, rozmnoženým kůrovcem, polomy i imisemi.

Novela vyhlášky počítá s tím, že by se převážně smrkové porosty mohly nadále vysazovat i ve středních a vyšších poloh, kde se pravděpodobně ani nedožijí mýtního věku. Přesto by dle stávajících návrhů Ministerstva zemědělství bylo možné i nadále žádat dotace na zalesnění a zajištění těchto porostů s ústřední rolí smrku. [4]

V následujícím roce se očekávají kalamitní těžby kůrovcového dřeva o zhruba trojnásobku objemu kůrovcových těžeb letošního roku. [5, 6] Lesníci upozorňují na pravděpodobné ohrožení většiny smrkových porostů nižších poloh již v následujících letech. Jen na Vysočině očekávají Lesy ČR příští rok větší těžby než všichni vlastníci vytěžili loni na celém území republiky. [7] Jelikož Ministerstvo zemědělství stále nepřijalo návrhy Ministerstva životního prostředí, občanů, krajů ani ekologických organizací, které by v připravované vyhlášce zvýšily podíl melioračních a stabilizačních dřevin, obrátilo se dosud přes 200 lidí v rámci výzvy „Chceme zdravé lesy, pane Babiši“ [8] přímo na premiéra s osobním emailem nebo fotografií nové výsadby smrkových monokultur, které jsou v souvislosti se stávající krizí smrkových lesů naprosto absurdní.

Jan Skalík, koordinátor kampaně Zachraňme lesy, uvádí:
„Přes dvě stě lidí napsalo osobní email premiérovi, aby tato vláda nezazdila zásadní možnost, jak zabránit opakování smrkové kalamity. Smrk dosud přinášel zisk nejrychleji, pokud by jej ale pan premiér Babiš umožnil sázet i nadále, bude to ztráta pro nás všechny.“

Vladimír Pelíšek ze Zlína, uvádí ke svým fotografiím zaslaným Andreji Babišovi:
https://drive.google.com/drive/folders/16TDuFCkfrtV53aysE01e-przi_rGDLv4?usp=sharing
Smrková výsadba o velikosti zhruba 2 hektary, Zlín-Maják, fotografováno v září 2018:
„Fotografie dokladuje na jižním okraji města Zlína způsob hospodaření ve státních lesích ve třetím lesním vegetačním stupni, tj. dubo-bukovém. Původní převážně listnaté porosty jsou postupně holosečně mýceny a nahrazovány zhruba z 60 % stejnověkou smrkovou monokulturou. Ta je v menší míře doplněna opět monokulturní výsadbou buku, popřípadě dubu. Přirozené obnovy se téměř nevyužívá a dokonce je z nově zakládaných smrkových monokultur vysekávána.“


Smrková výsadba o velikosti zhruba 2 hektary, Zlín-Lazy, fotografováno v září 2018:
„Fotografie ukazuje, jak v blízkosti města Zlína zanikají přírodě blízké listnaté a smíšené lesy zakládané z větší části před 80 až 110 lety firmou Baťa s primárním cílem rekreace zaměstnanců. Jsou státním podnikem LČR přeměňovány na stejnověké monokulturní porosty se zastoupením smrku nad 60 % a to bez ohledu na stanovištně pro smrk naprosto nevhodné podmínky. Přestože lokalita vykazuje velmi vysoký podíl přirozené obnovy buku a dubu, ze zakládaných smrkových monokultur jsou dokonce buky a duby vysekávány.“

Smrková výsadba o velikosti zhruba 1 hektar, Zlín-U stadiónu, fotografováno v září 2018:
„Na uvedeném místě rostl druhově, výškově i prostorově rozrůzněný dubo-bukový les s borovicí a modřínem. Nyní je zde cca 2 roky stará výsadba monokulturního smrku a stejně stará oplocenka buku. U komunikace, z níž je patrná lesní těžba, byla umístěna buková oplocenka, zatímco dále, již mimo oči veřejnosti, je monokulturně vysazen smrk.“

Blanka Dobešová ke své fotografii ze Zdoňova uvádí:
https://drive.google.com/drive/folders/16TDuFCkfrtV53aysE01e-przi_rGDLv4?usp=sharing
„Pěkný den, pane premiére, velmi mě mrzí, kam se ubírá stav českých lesů. Myslím, že i laické veřejnosti je dostatečně známo, že smrkové monokultury ubírají naší krajině na pestrosti a udržitelnosti. Chtěla bych Vás proto požádat, abyste se zasazoval o větší druhovou pestrost v českých lesích.“

Jan Jenčík, kontrolor technologické kázně, ke své fotografii zaslané Andreji Babišovi uvádí:
https://drive.google.com/drive/folders/16TDuFCkfrtV53aysE01e-przi_rGDLv4?usp=sharing
„Pane Babiši, o kůrovcové kalamitě se píše jako o největší od dob Marie Terezie. Dohlédněte prosím, aby do vyhlášky o lesích byly OPRAVDU zapracovány připomínky odborníků a lidí z praxe. Za pár let se možná bude říkat, že příčiny kůrovcové kalamity - největší od dob Marie Terezie - se povedly odstranit díky vládě Andreje Babiše. Jednou nastane doba, kdy občané budou hodnotit politiky nejen podle politických prohlášení, ale podle reálných činů.“

Simona Horká ke své fotografii z Brd uvádí:
https://drive.google.com/drive/folders/16TDuFCkfrtV53aysE01e-przi_rGDLv4?usp=sharing
„Dobrý den pane premiére, prosím o omezení výsadby smrků na minimum (viz příloha) a zvážení druhové rozmanitosti našich (budoucích) lesů.“

Vlastimil Šída, důchodce z Chomutova, uvádí:
„Vážený pane premiére. Dovolil jsem si Vám napsat z důvodu, že mi není lhostejno stav našich lesů, konkrétně u nás na Chomutovsku a v celém severočeském pohraničí. Narodil jsem se zde a žiji tady už 64 let a tak mohu pozorovat stav porostu na horách. Je to neutěšené a k pláči. Po exhalaci elektráren tady zbyly pouze holiny. A tak se ptám, proč se nezalesňují, a když ano, tak jenom smrky a ne smíšený les, který je jak známo velice odolný. Vím, že toto na starosti nemáte vy, ale ministr životního prostředí, ale prostřednictvím Vás by se tímto problémem mohlo ministerstvo zabývat. Oslovil jsem poslance i senátory za náš region, ale odpověď žádná. Věřím, že Vy mi alespoň odpovíte. Těším se na odpověď.“

Tomáš Vida, vystudovaný lesník ze Slovenska, uvádí:
„Vážený pán Babiš, dlhodobo sa venujem ochrane prírody na Slovensku a vidím, čo sa deje v lesných územiach, ktoré nie sú obhospodarované s prihliadnutím na prirodzené ekologické procesy. Podobne ako v Čechách, aj na Slovensku máme vysoké zastúpenie smreka v porastoch, ktorý nám pod vplyvom súčasnej zmeny klímy postupne odchádza a spôsobuje ekonomické straty majiteľom a obhospodarovateľom lesa a negatívne sa to prejavuje aj na živote ľudí žijúcich v takto postihnutej krajine. No z dlhodobého pohľadu riešenie existujú. Ako vyštudovaný lesník viem, že les sa dá pestovať mnohými spôsobmi, a tak isto sú mnohé spôsoby, ako zmeniť drevinové zloženie lesa a jeho štruktúru, aby bol les odolnejší, trvácnejší a plný života. Učí sa to na lesníckych školách ako na Slovensku, tak aj v Čechách, poukazujú na to mnohé vedecké štúdie a tiež mnohé ochranárske organizácie, v Čechách predovšetkým Hnutí Duha. Preto by som bol rád, keby ste sa zaoberali ich konštruktívnymi návrhmi na riešenie aktuálnej situácie v českých lesoch. Je to v záujme všetkých občanov Čiech.“

Jana Eliška Venningová, bankovní poradkyně, uvádí:
„Vážený pane premiére, prosím, dá se propojit úspěšné podnikání se zdravou přírodou? Patřím k těm občanům tohoto státu, kteří mají rádi přírodu a nepotřebují jezdit do zahraničí za dovolenou, protože naše luhy a háje jsou neuvěřitelné krásné. Ale když nám dávají tolik: kyslík, mírné klima, domov pro nespočet živočichů, hmyzů a pahmyzů; ráda bych, abychom se k přírodě chovali a starali jako k matce, kterou nám opravdu je. Již nyní doplácíme na naši aroganci, tj. jednání z neznalosti, a sobeckost. Naše kotlina trpí suchem. A kdo může pomoci? Lesy, zdravé lesy. A kdo nyní drží klíč k nápravě? My a Vy. Tak prosím, zasaďte se o jejich ozdravení. Prosím, učiňte to svojí prioritou!“

Marek Cierny, lékař, uvádí:

„Česká republika leží na evropském rozvodí a jediná možnost, jak se zabezpečit proti obdobím sucha a vedra, je zadržovat vodu. Listnaté lesy ji zdržují skvěle. Smrkové monokultury jsou dobré jen do té doby, než je sežere kůrovec, což je při globálním oteplování dost krátce. Smrky sem prostě nepatří. A do přírody nikdy nepatří monokultura.“

Kontakt:
Jan Skalík, koordinátor kampaně Zachraňme lesy, 608 283 530, jan.skalik@hnutiduha.cz

Poznámky:
[1] Důvodová zpráva k předložení novelizace se uvádí: „Návrh vyhlášky aktivně reaguje na aktuální potřeby lesnického hospodaření v souvislosti s měnícími se přírodními podmínkami v důsledku avizované klimatické změny a potřebou implementace adaptačních opatření vyplývajících z usnesení vlády ze dne 16. ledna 2017 č. 34 o Národním akčním plánu adaptace na změnu klimatu.”
https://apps.odok.cz/veklep-history-version?pid=KORNAYSBTNVP

[2] Dostupné na https://www.icp-forests.org/pdf/TR2017_online_supplement_RevA.pdf
V češtině jsou data a graf v plném rozlišení dostupná na: https://drive.google.com/file/d/1dKS6OFw6OCKbToOo-cegwBHS6-EU00z-/view
[3] http://www.euforgen.org/fileadmin/templates/euforgen.org/upload/Documents/Maps/PDF/Picea_abies.pdf

Zastoupení smrku ztepilého v krajích podle NIL2 (2011–2015), kategorie pozemku Les, ÚHUL, dostupné na http://nil.uhul.cz/data/documents/vysledky_projektu_nil2/zastoupeni_drevin_lp_cerven_2016.pdf

[4] V porostních skupinách 4. a 5. výškového stupně je dle návrhu vyhlášky možné vysazovat většinu cílové dřeviny, tj. především smrku. Majitel lesa tak může získat dotace na využití melioračních a zpevňujících dřevin i pokud zalesní většinu porostu smrkem, tedy porostem, jemuž dle stávajících odborných poznatků hrozí vysoké riziko rozpadu ještě před mýtním věkem. Lesní hospodaření v České republice je, podobně jako zemědělství, podporováno celou řadou státních dotací a podpor. Tato podpora by ale měla především vyrovnat zvýšené náklady, které lesníkům vznikají při zajištění společenských a ekologických funkcí lesa, nikoliv udržovat při životě jinak neudržitelné hospodaření založené na smrku.

[5] Hromková, D. Vykácená země. Mladá fronta DNES, 7. 9. 2018. str. 4

[6] Stávající krize smrkových lesů přitom již letos byla označena členy vlády za největší od doby Marie Terezie. Viz https://www.psp.cz/eknih/2017ps/stenprot/016schuz/s016145.htm

[7] https://lesycr.cz/tiskova-zprava/smrky-na-vysocine-oslabilo-sucho-likviduje-je-kurovec/
Více ve studii Čermák, P., Mikita, T. a J. Kadavý. 2017. Budoucnost hospodaření se smrkem v období předpokládaných klimatických změn. Lesnická práce. 2017/3. je dostupná v online archivu na http://lmda.silvarium.cz/search/i.jsp?pid=uuid:17f63f3c-1e0e-47a3-90ed-6c99df079585#periodical-periodicalvolume-periodicalitem-page_uuid:9be3a97b-c491-11e7-a104-001b63bd97ba

[8] www.zachranmelesy.cz/pane-babisi

0
Vytisknout
7112

Diskuse

Obsah vydání | 1. 10. 2018