Pehe a Hilšer jsou liberální šašci, Bannon říká věci potřebné a pravdivé a je neprávem ostrakizován

Za co se v dnes v ČSSD tleská

25. 10. 2018 / Bohumil Kartous

čas čtení 9 minut
Autor obrázku: Jáchym Bohumil Kartous

Steve Bannon neprosazuje rasismus. On jen v rámci "attention industry" (eufemismus pro mediální populismus) prostě musí vzbuzovat zájem, jenž následně využívá k tomu, aby upozornil na věci "pravdivé a potřebné", jež jsou  elitami a mainstreamovými médii "štítivě zamlčována". Liberální opozice jedná hanebně, neboť lidi jako Bannon nálepkuje označením "rasista" a lidem jako Bannon pak nezbývá, než se bránit tím, že tuto nálepku přijmou a nosí ji jako známku pokrytectví svých politických oponentů.

Přepis rozhovooru s členem ČSSD a vysokoškolským pedagogem, jehož identita je redakci známa.

Čtenář: Je příznačné, že se z BL nikdy nedozvíme, co vlastně pan Bannon tvrdí (v reakci na to, že skotská premiérka Sturgeonová zrušila svou účast na akci, kam byl pan Bannon pozván, pozn. redakce), jen že je strašně moc FUJ a že se s nim "nesmí mluvit"- jako kdysi u nás "s komunisty".

Redaktoři BL zapomínají, že lidi si dnes můžou Bannona poslechnout na youtube, kde je s ním několik rozhovorů. Poslouchal jsem je a ten člověk není žádný politický novátor, to co tvrdí je celkem obyčejný protekcionistický program národního státu, kterým chce čelit důsledkům globalizace. Po dekádách neoliberalismu to zní možná jako novum, ale nic fašistického nebo ultrapravicového v tom není.

Bannon aspoň říká něco jiného než ohraná klišé, která papouškuje mediální kreaturka Hilšer.

Bob Kartous: Nedělejte ze sebe naprostého pošetilce...

Čtenář: Vy - ač novinář- si čtete na internetu zásadně jen "ze spřátelených zdrojů" a nejste schopný si přečíst u protivníka, co skutečně tvrdí nebo jak reaguje na kritiku z Vašeho tábora. Např. tento výrok a fotografii s "hajlováním" Bannon opakovaně vyvracel a uváděl dost věrohodně na pravou míru.  Řekl bych, že každého pozorovatele musí na údajné "levici" (reprezentované u nás názory BL, DR a A2larmu) odpuzovat mimo jiné i tato naprostá neschopnost hodnotit protivníka realisticky - přípustné je jen úplné zavržení a démonizace připisováním těch nejhorších vlastností, cílů a pohnutek. Mně však ještě více vadí to směšování osob a jejich názorů nebo rétoriky. Třeba Trump je jistě špatný člověk, totéž platí o Babišovi a také Putin nebo Zeman mají své mouchy, ale to neznamená, že mnoho z jejich politických kroků nebo výroků nelze hodnotit kladně- tzn. měla by je prosazovat i levice. Minulý týden jsem o tom mluvil na naší obvodní konferenci ČSSD a sklidil potlesk:-):-) 

Bob Kartous: Jako kriticky uvažující člověk spoléhám na více důvěryhodných zdrojů. Samozřejmě jsem nebyl u toho, když pan Bannon mluvil o tom, že být označen rasistou je "badge of honor", ale vzhledem k tomu, že to zprostředkoval Independent, US Today, CNN, Washington Post a řada dalších globálních médií s vysokým kreditem, považuju to za pravdivé. Ano, pan Bannon pak mohl někde prohlásit, že to jistě myslel dobře, ale to už nebyl pravděpodobně v psychotickém rauši z toho, že mu tleská dav bigotů. A samozřejmě, podle pana Trumpa jsou vyjmenovaná média "fake news". Ale asi bych měl oddělovat názory od osob, že.

Ta teze o tom, že na každém je vlastně něco dobrého a že každý může mát tak trochu v něčem pravdu, tak je plauzibilní. To byste mohl aplikovat v podstatě neomezeně. Třeba Kim Jong Un má jistě pravdu v tom, že je objektivně žádoucí udržovat dobré vztahy s Čínou. To se nedá popřít. Adolf Hitler měl jistě pravdu v tom, že budovat dobrou dopravní infrastrukturu je dobré jak pro logistiku, tak ke snižování nezaměstnanosti. Takhle byste mohl "oddělovat osoby a názory" bez omezení. Problém je v tom, že u lidí jako Bannon je třeba posuzovat jejich působení v kontextu, komplexně, ne v jednotlivostech. To pak vede přesně k takovému zmatení, jaké reprezentujete. A mohu Vás ujistit, že Bannon je ještě větší magor, než jsem se obával. Alespoň podle toho, co říkal v Praze na soukromé večeři (můj dobrý kamarád, politolog, tomu byl přítomen). Ten idiot, který se ve své nedovzdělanosti a tuposti domnívá, že populismus je jakási nová verze sociální revoluce, chce válčit s Čínou. Ale jistě, měli bychom oddělovat. Tohle je prostě trochu hloupé, jinak je to "steady genius".

Jsem dalek toho tvrdit, že kupříkladu v Putinově způsobu vedení Ruska je všechno špatně. Rusko není západní demokracie, skutečně demokratickou (občanskou, politickou) strukturu nikdy nemělo a není tedy divu, že inklinuje k autoritářství. V této disciplíně můžeme Putina jistě hodnotit jako "osvíceného". Na druhou stranu, degradovat k appeasementu a defétismu, v němž budeme mluvit o jakýchsi mouchách, tedy nepodstatných drobnostech, na štítu země, která tvrdě porušuje to, co považujeme za integrální součást naší vlastní společenské konstituce, to už chce řádnou dávku neskrývaných sympatií. Zejména při hodnocení Miloše Zemana "pár mouchami" nemohu z hlavy vypudit obraz postavy zhroucené v křesílku, pokryté od shora dolů hustým závojem much. Ale na obvodní konferenci ČSSD Vám za to tleskají, což mě vzhledem ke stavu strany, jejímž jste členem, vůbec nepřekvapuje. Už jste navrhl přejmenování na stranu národně sociální? Měl byste zákonitě sklidit potlesk... Here we go. 

Čtenář: Bannon uvedený výrok uváděl v tomto kontextu: tzv. levice (liberálové a jejich média atd.) používají nálepku fašistů a rasistů na každého svého protivníka vždy a všude, takže už nezbývá než si z takových nálepek nic nedělat a nosit je spíš jako vyznamenání. Čili Bannon neprosazoval rasismus a fašismus, ale pouze radil svým příznivcům, jak reagovat na nespravedlivé útoky protivníka, který je za rasisty nepravdivě označuje. A samozřejmě, co z toho udělal protivník?: "Hohó, tady ho máme! Sám se konečně přiznal!! Je hrdý na to, že je rasista!!!" Atd. Jistě uznáte, že takto se žádná diskuse vést nedá. Nejde diskutovat s někým, kdo každý váš výrok překroutí, aby vyhovoval negativnímu obrazu, který o vás šíří. 

Bannon a spol. jsou podnikatelé v rámci tzv. attention industry - jejich cílem není absolutní politická moc ve stylu Adolfa Hitlera, ale generování mediální POZORNOSTI  a tím zisku (a vlivu, což je totéž). Aby to fungovalo, musí říkat občas něco provokativního a skandálního, co vzbudí divoký ohlas protivníka (který na opačné straně barikády funguje a vydělává na stejném principu (liberální outrage industry). Do toho ale musí občas říkat také věci, které jsou pravdivé a potřebné a lidé je chtějí slyšet, protože je elity/mainstreamová média přehlížejí, štítivě zamlčují. Bannon tyto věci neříká z nezištných pohnutek, ale protože na rozdíl od Pehe a Hilšera ví, že lidi (posluchače, diváky, čtenáře) už dnes nelze utáhnout na vařené nudli liberálního blábolení ve stylu devadesátek.

Bob Kartous: Předvedl jste ukázkovou apologetiku patologicky ctižádostivého outsidera, parvenu, který svou "attention factory" produkující nenávist vůči některým etnickým a náboženským skupinám, subkulturám a politice postavené na uznání základních lidských práv významně přispěl k radikalizaci občanské společnosti v USA, zejména mezi méně sociálně etablovanými skupinami republikánských voličů a tím přímo přispěl ke zvolení jiné politováníhodné osoby, nedovzdělaného, chorobně narcistního a charakterově těžce vyšinutého Donalda Trumpa prezidentem USA. Za to byl tento politováníhodný jedinec, naprosto nezpůsobilý, nekvalifikovaný a prokazatelně nebezpečný, povýšen do role jednoho z nejbližších spolupracovníků nejmocnějšího politika světa, s přístupem k citlivým informacím a dočasně s možností ovlivňovat rozhodování v globálních otázkách. Je to ovšem takový blb, že byl po několika měsících na nátlak prezidentova okolí vyhozen, neboť si i méně bystří lidé všimli, že, ano, je to krajně nebezpečné individuum.

Předvedl jste apologetiku člověka, jemuž se podařilo legitimizovat následující xenofobní postoje, evidence je skutečně podrobná a zdrojovaná. Předpokládám, že při Vašem současném rozpoložení, v němž je "autentický" Bannon někým, od koho bychom se měli učit (slyším potlesk ČSSD), budete vnímat tento přehled pouze jako nedůvěryhodnou snahu pomatených liberálů diskreditovat člověka, jenž říká věci "pravdivé a potřebné".

0
Vytisknout
10030

Diskuse

Obsah vydání | 30. 10. 2018