Putinův režim je "existenciálním" nepřítelem Západu

28. 12. 2018

čas čtení 5 minut
Režim vytvořený Vladimirem Putinem v Rusku je "existenciálním" nepřítelem Západu a mezinárodního systému zaměřeného na omezování užití násilí mezi státy, napsal Aleksandr Skobov. Agrese vůči Ukrajině tedy znamená mnohem víc než útok na tuto jednotlivou zemi: Ve skutečnosti je také útokem proti Západu.


Mnozí západní lídři si to nechtějí přiznat, protože by to vyžadovalo, aby začali jednat. Avšak jejich neschopnost pochopit, co je Putin zač a co má v úmyslu problémy nejen že neřeší, ale dokonce zaručuje, že se zhorší a stanou se pro západní civilizaci ještě větší hrozbou.

Nejdůležitějším aspektem pokroku lidstva je podle Skobova "vytrvalá redukce úrovně síly a krutosti v sociálních vztazích", v jejímž prosazování hrála západní civilizace klíčovou roli. Ale navzdory tomuto pokroku "je svět konfrontován s nejvážnější krizí".

Pro krizi existují "objektivní důvody". Svět se mění v důsledku globalizace a změnách v postindustriálních společnostech, které vedly v mnoha zemích k reálným problémům. Západní lídři nesou určitou zodpovědnost za tuto krizi. Ale největší díl této odpovědnosti leží jinde.

Spočívá na "reakcionářských silách, které považují omezení práva na použití síly dosažená západní civilizací za přílišná" a usilují o odstranění všech omezení pro své akce. Podporují myšlenku "každý sám za sebe" a staví ji do protikladu s principem "lidská práva pro každého", ve vnitrostátním a mezinárodním měřítku.

Putinův režim v Rusku se stal šokovým oddílem sil světové reakce. Za důvod své existence prohlásil soupeření s vedoucím postavením Západu ve světě a se šířením západních principů a hodnot.

A to je sotva náhoda nebo historické nepochopení.

Kvůli své zločinné povaze a myšlenkovým návykům nová ruské "elita" dala vyrůst unikátními politickému režimu, jemuž se často říká "mafie". Jde o režim, který svým příslušníkům umožňuje přístup k neomezenému bohatství, založený na klamání a síle, neomezený jakýmkoliv zákonem.

Samotná existence rozvinutějšího, úspěšného a atraktivního sociálního systému, v němž se vládnoucí elity po dlouhém boji vypořádaly se sociální odpovědností a právními omezeními použití síly, je cosi, co vládnoucí kleptokracie v Rusku považuje za hrozbu.

Základem nenávisti Putinova režimu k západní civilizaci a jejím politickým hodnotám je rozchod s radikálním konzervatismem 19. století útočícím na liberální hodnoty, který odmítl francouzskou revoluci z roku 1789 a nakonec vedl k tomu, čemu Hitler říkal národní socialismus.

Právě proto je Putinova kleptokracie "existenciálním" nepřítelem západní civilizace a způsobu života. Putinova mafie nejen že vší silou usiluje o zastavení šíření západního politického modelu, ale útočí, aby zničila západní civilizaci zevnitř tím, že korumpuje její elity a podporuje reakcionářské extrémně pravicové síly.

Putinův režim může ospravedlnit své vnitřní uspořádání pouze tím, že usiluje o obnovení zóny imperiálního diktátu, možnosti beztrestně znásilňovat a rozkládat své sousedy. A tímto způsobem může získat podporu zničením samotného principu nadřazenosti mezinárodního práva.

Imperiální revanšismus Putinovy kleptokracie nemůže být považován za výlučně pragmatický nástroj pro dosažení domácích politických cílů. Odráží touhu po velikosti založené na zničení Západu a západních hodnot.

Putinova mafie disponuje jadernými zbraněmi a tvrdí, že je připravena je použít. Tak se stala hlavní hrozbou míru, pokroku a civilizaci. Po celou dobu své existence se dopouštěla válečných zločinů a zločinů proti lidskosti, počínaje koloniálními čečenskými válkami a konče útokem proti Ukrajině.

Putin není jen lupič a kleptokrat. Je to masový vrah a fanatik. Jeho vládu doprovází smrt a válka. Nikdo neohrožuje Rusko dobytím a zotročením. Putin vede své války za zotročení jiných.

Aby toho dosáhl, zahájil agresívní válku proti Ukrajině a anektoval Krym. V důsledku toho se Ukrajina stala hlavním bitevním polem globálního boje mezi Putinovou mafií a západní civilizací. Zde bude rozhodnut osud současného mezinárodního právního řádu.

Tento řád přežije jen tehdy, pokud svět prokáže dostatečnou politickou vůli a rozhodnost přinutit Ruskou federaci k odchodu z Krymu a Donbasu.

Naneštěstí pro Západ zastavit Putinovu agresi jen sankcemi je nemožné. Dokud západní země odmítají použít proti agresi zbraně, Putin bude úspěšně ničit mezinárodní právní řád použitím "hybridní války".

Někdy je třeba za mír bojovat. Tanky lze zastavit pouze jinými tanky - nebo prostředky určenými k zastavení tanků.

Zatímco probíhá válka, jakékoliv vyjádření podpory a sympatie pro Putinovu armádu je zradou obětí agrese a aktem napomáhání okupantům.

Nevěřte Putinovi. Nesoutěží o dosažení ráje. Na této zemi neočekává ráj, ale beslanskou školu, jejíž hořící zdi se svalí na ty, kdo jsou uvnitř.

Podrobnosti v ruštině: ZDE

0
Vytisknout
6203

Diskuse

Obsah vydání | 31. 12. 2018