Zeman: Škodit až do smrti

28. 1. 2019 / Karel Dolejší

čas čtení 3 minuty
Evropský parlament před několika dny schválil návrh podmínit financování z evropských fondů fungováním právního státu ZDE. Stručně řečeno státy, které nebudou respektovat nezávislost justice a jejichž vládci se neobtěžují s dodržováním zákonů, napříště nemusejí dosáhnout na evropské peníze. V první řadě se opatření dotkne orbánistického Maďarska, které nezávislost soudů zlikvidovalo daleko sofistikovaněji než PiSácké Polsko (to nakonec narazilo na odpor Bruselu a obrátilo). Ale díky právě odhaleným aktivitám Miloše Zemana a jeho spolupracovníků se předním kandidátem na úplné odebrání evropských peněz stává i ČR.


Zemanovy pokusy ovlivňovat soudy ZDE prostřednictvím kancléře bez nejmenší naděje na bezpečnostní prověrku ZDE jsou bohatě doloženy. Patří do širšího žánru systematického napadání nezávislých institucí ze strany Hradu - neziskových organizací, médií, justice, BIS nebo rovnou celého vnitra ZDE. A protože se soudci proti pokusům o ovlivňování výslovně veřejně ohradili ZDE, Bruselu jistě nezůstane utajeno, k čemu v Praze dochází.

Načasování skandálu sotva mohlo být přesnější.

Situace je o to znepokojivější, že v případech skandálů politiků, které v minulosti vedly k jejich odstavení od moci, hrávaly nezávislé instituce kruciální roli. Pád premiérů Klause, Grosse, Topolánka či Nečase by bez nich zřejmě vůbec neproběhl. Takže se smiřte s vyhlídkou na politické prostředí, v němž už politiky účinně nekontroluje vůbec nikdo - profesionálové z nezávislých institucí budou vyřazeni ze hry a voliči věřící v "lídra" jako v pánaboha se ani neopováží pomyslet na možnost, že jejich idol krade, podvádí či zneužívá moci.

Ostatně podobnou reakci můžeme zřejmě u "tvrdého jádra" příznivců očekávat i na případná omezení financí ze strany Bruselu. Máme tu jedny, co křičí, že místo evropských peněz údajně přijdou čínské, jaké ještě svět neviděl. Další vám udělají přednášku o nesmírné škodlivosti veškerých dotací a zejména evropských, zatímco ještě jiní v Václavem Klausem ml. odpřisáhnou třeba i na zdraví svých dětí, že z EU musíme odejít, i kdybychom měli všichni o třetinu zchudnout. Vsaďte se tedy, že za případné úplné zastavení všech evropských dotací (jen ty zemědělské za první pololetí r. 2018 dosáhly 22 miliard korun) podle většiny českých voličů opět ponese odpovědnost ošklivý Brusel, který proti nám vede "kampáň".

***

Před první přímou prezidentskou volbou v r. 2013 došlo k maximální skandalizaci kandidáta Schwarzenberga, jehož Václav Bělohradský kvůli "punkové" volební kampani označil za "simulakrum". S tím se pojily z dnešního pohledu již sotva uvěřitelné pověsti o proevropské orientaci kandidáta Zemana, kvalitě jeho vzdělání a údajné lidské opravdovosti.

Dnes již je snad každému kromě slepě věřících zřejmé, že "proevropský" byl svým omezeným a problematickým způsobem spíše právě Schwarzenberg, Zemanovo "vzdělání" je na úrovni průměrného normalizačního technokrata - a lidsky opravdového na hlavě státu není zhola nic, protože během pár let stihla důsledně popřít prakticky vše, s čím šla do první přímé volby. Objevit v Zemanově působení nějakou zásadu, které by snad podřizoval hlavní osobní pohonnou pružinu - nesmírnou osobní mstivost - to překračuje možnosti vědeckovýzkumných laboratoří celé planety.

Nevypátráte nikde žádné pravidlo. Kromě jediného:

Hromadit moc a škodit ze všech sil až do samotné smrti.

2
Vytisknout
10409

Diskuse

Obsah vydání | 31. 1. 2019