Rusko: Sociologie bývalé inteligence

28. 1. 2019

čas čtení 2 minuty
Žádná sociální skupina v Rusku není takovým předmětem debat jako inteligence, vzhledem k tomu, že právě její členové typicky píšou o sociálních skupinách a soustředí se především sami na sebe. Avšak vývoj posledních dvou dekád to změnil a zřídka narazíte na současnou studii věnovanou inteligenci, napsal Žan Toščenko z Moskevského sociologického institutu.


Jednu z výjimek představuje studie provedená vloni na 1 450 příslušnících humanitní inteligence - učitelích, zdravotnickém personálu a kulturních pracovnících.

Zmíněné skupiny byly vybrány, protože reprezentují největší skupiny mezi humanitní inteligencí a protože tato inteligence počátkem 90. let sehrála klíčovou roli sociálního lídra. Je tedy důležité chápat, jak se její role v následujících letech proměňovala.

Za prvé, je již "nemožné hovořit o inteligenci jako o jedné homogenní skupině", protože její hodnoty se sotva liší od celku společnosti.

Za druhé, inteligence v mnoha ohledech "ztratila občanskou a kulturně morální roli," kterou tradičně hrála.

Za třetí je zřejmé, že "vědění (vzdělání) prakticky přestalo hrát roli ve vertikální a nezřídka také v horizontální [sociální] mobilitě".

Za čtvrté, příslušníci skupiny tradičně považované za inteligenci ztratili ustálené světonázory a "také úsilí spojit je se specifickým chováním".

Za páté, takoví lidé nemají stabilní postoje k práci nebo ke konkrétnímu životnímu způsobu.

Za šesté, mnozí v této kategorii vykazují vysokou úroveň anomie, což se projevuje "pasivitou, lhostejností, netečností a ve výsledku stažením do osobního života nebo v nejlepším případě zapojením do ´maličkostí´ v jejich organizaci nebo instituci."

Za sedmé, inteligence stejně jako zbytek ruské společnosti do značné míry "nevěří v pozitivní budoucnost ani tehdy, když v ni doufá".

A konečně, příslušníci inteligence jsou stále skeptičtější k možnosti, že jejich vlastní skupina ještě existuje. Mnozí to zcela popírají, zatímco jiní mají silné pochybnosti.

Podrobnosti v ruštině: ZDE

0
Vytisknout
4949

Diskuse

Obsah vydání | 30. 1. 2019