Fungují vůbec antidepresiva?

11. 3. 2019

čas čtení 4 minuty
Deprese je velmi složité onemocnění a nemáme dost dobré důkazy, že antidepresiva nemocným pomáhají zlepšit život, napsal Jacob Stenenga.


Váš smutek a vina vás zahlcují. Jste tak unaveni, že nemůžete pořádně přemýšlet. Vaše prosté radosti jsou ztraceny v neviditelné agónii. Bolí vás hlava a záda a žaludek, skutečně bolí. Bažina duše vás dusí beznadějí. To vše je vaše vina, jste bezcenní a klidně můžete umřít. Tak může vypadat deprese, ačkoliv zkušenosti různých lidí, včetně závažnosti symptomů, se mohou významně lišit. Tato strašlivá choroba ovlivňuje v nějakém okamžiku života zhruba každého desátého z nás. A mnoho milionů lidí na ni bere antidepresiva. Naneštěstí máme nyní dobré důvody myslet si, že antidepresiva nejsou účinná.

Abychom věděli, zda antidepresiva fungují, musíme samozřejmě pozorně sledovat nejlepší důkazy týkající se těchto léků. Proběhlo mnoho empirických testů a posledních deseti letech vznikly i některé dobré metaanalýzy těchto testů. Nicméně existuje problém: Experti se neshodují ohledně přínosů a problémů těchto empirických studií a ohledně toho, co z nich můžeme vyvodit. S pomocí filozofie vědy se však můžeme ponořit do detailů toho, jak jsou generována, analyzována a oznamována data o antidepresivech.

Deprese ovlivňuje mnohé z nás. Pacienti by měli být mimořádně opatrní, pokud jde o rozhodnutí léčbu antidepresivy přerušit, zejména pokud nemají možnost alternativní terapie. Pokud jste v depresi, váš lékař nebo psychiatr má klinickou zkušenost a vhled do vaší situace - navzdory faktu, že většina lékařů přeceňuje přínosy a podceňuje nežádoucí účinky antidepresiv, by jste s nimi měli dál konzultovat.

Nejlepší důkazy účinnosti antidepresiv pocházejí z randomizovaných testů a metaanalýz těchto testů. Velká většina těchto studií je placena a kontrolována výrobci antidepresiv, kteří se nacházejí ve zjevném konfliktu zájmů. Takové testy často trvají pouhých několik týdnů - mnohem kratší dobu, než kolik většina lidí stráví na antidepresivech. Pacienti bývají pečlivě vybíráni, typicky dochází k vylučování pacientů, kteří jsou staří, trpící jinými nemocemi, nebo kteří berou několik dalších léků - jinak řečeno, přesně toho typu lidí, jimž jsou často antidepresiva předepisována - což znamená, že zobecňovat z těchto zkoušek na reálné pacienty je nespolehlivé. Zkoušky produkující důkazy, které zdánlivě podporují účinnost antidepresiv, jsou publikovány, zatímco ty, které naznačují neúčinnost, často zůstávají nepublikovány. V roce 2012 byla britská farmaceutická společnost GlaxoSmithKline odsouzena za propagování užívání svého antidepresiva Paxil dětmi (neexistovaly důkazy, že na děti účinkuje) a za nepřesné informace o údajích z testů.

Každé testy antidepresiv používají škálu k měření vážnosti deprese před zkouškou a po ní. Tyto škály jsou hluboce chybné a způsobují zkreslení výzkumu směrem k přecenění účinnosti antidepresiv. Typická často využívaná škála má název Hamilton Rating Scale for Depression. Má 17 otázek, z nichž každá umožňuje několik různých odpovědí. Každá odpověď obdrží zvláštní skóre a pak jsou skóre ze všech otázek sečtena k zjištění celkové míry závažnosti deprese, přičemž maximum dosahuje 52 bodů. Nadějí každého testování nových antidepresiv je, že závažnost deprese pacientů v medikované skupině se sníží více, než v kontrolní skupině s placebem. Škála byla vynalezena v roce 1960 psychiatrem Maxem Hamiltonem v Británii a od té doby je používána.

Problém této škály spočívá v tom, že velké změny skóre pacienta se mohou objevit v důsledku triviálních změn skutečné deprese. Například existují tři otázky ohledně kvality spánku s celkem šesti možnými body - a existuje otázka ohledně toho, jak mnoho se pacient vrtí za celkem čtyři body. Takže lék, který prostě způsobí, že lidé lépe spí a méně se vrtí, může snížit skóre deprese o 10 bodů. Abychom to zasadili do kontextu, nedávné klinické předpisy v Británii požadují, aby lék snížil skóre deprese na této škále v průměru jen o tři body. Pokud měřící škála měří, co měřit chce, říkáme, že škála je validní. Obecný problém se škálami měřícími vážnost deprese je však v tom, že jim validita chybí, což přispívá k přeceňování účinnosti antidepresiv.

Podrobnosti v angličtině: ZDE

0
Vytisknout
6586

Diskuse

Obsah vydání | 13. 3. 2019