Starosta města Kolín: Kácet stromy budeme, ale méně

12. 7. 2019

čas čtení 2 minuty

 V článku o chystaném kácení stromů v Kolíně, uveřejněný na serveru Britské listy dne 11. 7. 2019, je uvedena řada fakticky nepravdivých a zkreslujících údajů.

Projekt se nepřipravil „rychle a neprůhledně“, jak článek tvrdí. Ve skutečnosti se připravuje 2 roky a na kácení bylo podle platné legislativy vydáno platné povolení (vztahuje se na 11 stromů určených ke kácení), stavební povolení prošlo regulérním a standardním procesem bez připomínek k inkriminovanému problému.

Na místě bylo navíc provedeno i šetření Českou inspekcí životního prostředí, která dle zápisu z 24. 4. 2019 neshledala žádné pochybení. Kromě toho probíhá vždy před akcí kontrola každého jednotlivého stromu odbornými pracovníky Ekocentra Huslík.

Projekt kácení je kompromisem obyvatel v dané lokalitě. Kolínská radnice eviduje písemnou petici 3 vchodů (asi 80 bytů), ve které nás výslovně žádají o prioritu parkování a vyzývají dokonce k výraznějšímu kácení. Jiné sdružení vlastníků bytových jednotek (dalších cca 80 bytů) žádalo ještě větší zásah do zeleně a rozšíření ploch k parkování. Stávající projekt je tedy už výrazně „kompromisní“ varianta - z více než 150 se nakonec pokácí 16 stromů. Dalších 6 bylo přesazeno a bude pochopitelně následovat náhradní výsadba v celkovém počtu 13 okrasných stromů.

Počet stromů ke kácení celkem 16:

-          v I. etapě se mělo kácet 12 stromů, 3 borovice byly na popud občanů zachovány, tj. nyní pokáceno 9 stromů, 6 stromů bylo přesazeno,

-          v II. etapě (od 19. 07.2019) nebude pokácen žádný strom,

-          ve III. etapě (cca od poloviny září) se má pokácet celkem 7 stromů


Dále ve článku poukazované citace a termíny ohledně zveřejnění „oznámení o plánované regeneraci sídliště“ odkazují na jiný projekt (respektive studii), která se týká širší oblasti. Je to studie – nikoliv projekt a není projektem, který se týká rekonstrukce ulice Moravcova, Březinova.


Rozhodně se tedy nejedné o plošné decimování vzrostlé zdravé zeleně. Vedení města Kolína proto důrazně odmítá dikci článku, včetně hanlivého výrazu v jeho titulku přímo se dotýkající dobré pověsti města Kolína a jeho vedení, ale především uvádí na pravou míru zjevně nepravdivé a hrubě zkreslující údaje v podobě fabulací pisatele článku o kácení městské zeleně oproti reálnému stavu ve městě Kolín.


0
Vytisknout
6153

Diskuse

Obsah vydání | 16. 7. 2019