Jak český stát financuje infrastrukturu pro ruské firmy

15. 7. 2019 / František Řezáč

čas čtení 3 minuty

Jak napovídá nadpis, článek se zabývá především přínosem mostu  pro automobilovou a městskou hromadnou dopravu. V druhé části článku se zmiňuje souvislost s přestavbou železniční trati na dvojkolejnou a zachováním tzv. přesmyku, který byl postaven za války v roce 1917. Ten umožňoval kolejové spojení obou částí koncernu Škoda nezávisle na státní železnici.

 


Nynější přestavba trati na dvoukolejnou se zachováním tunelu pod tratí na Domažlice (viz letecký snímek, kde bod 1 je u škodováckých hutí a bod 2 je směr ke dnešní reaktorové hale) -  tedy opět, jako za první světové války, nezávisle na státní správě železnic, to jest na SŽDC. Článek také poprvé uvádí celkové náklady na přestavbu ve výši více než jedné miliardy korun.

Zajímavé je, že právě SŽDC plánovala přestavbu jinak, jak ukazuje vizualizace z roku 2013 od osmé do jedenácté minuty.

Ovšem při tomto přirozeném řešení - Domažlice jsou doleva a Cheb doprava -  by čistě "škodovácký" tunel pod oběma tratěmi nebyl možný. Pro vlečku by se musel postavit na náklady dnešních majitelů areálu bývalé Škodovky most pro jednu kolej.

Někdo tedy musel mít zájem na tom, aby se původní projekt SŽDC změnil ve prospěch škodovácké vlečky.

Ta, jako dříve, povede společně po jednom mostě s domažlickou, nyní dvoukolejnou tratí. Tedy domažlická trať nejdřív doprava a nahoru a pak zpátky po mostě  přes chebskou trať doleva na Domažlice společně s vlečkou. Je to trochu komplikované, ale z mapy je to jasné. V bodě 1 je přemostění chebské trati, v bodě 2 je tunel škodovácké vlečky pod tratí na Domažlice.

V bodě 3 je nový nyní zprovozněný silniční most. Je třeba doplnit, že úrovňové křížení dosud znemožňovalo elektrizaci trati. Nyní tomu už nic nebrání, což je důležité.

Tento úsek trati je součástí dálkového spojení Praha - Mnichov. U bodu 4 jsou bývalé hutě, dnes Pilsen Steel v konkursu, vlastněný OMZ. Bod 5 je u reaktorové haly, kde se kdysi vyráběly mj. tlakové nádoby reaktorů pro JETE. Přímé kolejové spojení s hutěmi bylo tedy technologicky nezbytné.


O záležitosti přesmyku jsme v Britských listech psali zde:

Zbývá jen pro úplnost dodat, kdo dnes tyto části areálu bývalé Škodovky vlastní. To není žádné tajemství, stejně jako to, kdo se uchází o následující zakázky.

Jedním ze zájemců o dostavbu českých JE je Ruskou federací vlastněný Rossatom a Škoda JS, a.s. Škoda jaderné strojírenství není česká Škodovka. Vlastní ji ruská strojírenská firma OMZ, kterou zase ovládá Gazprom Bank, který patří plynárenskému gigantu Gazprom ve vlastnictví Ruské federace.

Není to tedy rusko-české konsorcium, ale čistě rusko-ruské konsorcium.

0
Vytisknout
7094

Diskuse

Obsah vydání | 17. 7. 2019