Zadlužených dětí v dětských domovech přibývá, nyní mohou využít bezplatnou právní pomoc

15. 7. 2019

čas čtení 4 minuty
tisková zpráva

Počet dětských dlužníků v ČR stále roste, nejohroženější jsou přitom děti z dětských domovů. Právě jim je určeno bezplatné právní poradenství, které mohou na základě dohody o bezplatných právních službách pro bono poslankyně Moniky Červíčkové s chebskými právníky z advokátní kanceláře Libora Duška od července využívat. 

 

Chodí do školy, těší se na dospělost a najednou jim na dveře zaklepe exekutor. Sci-fi? Kdepak, dětí v exekucích už jsou v naší zemi tisíce a stále jich přibývá. Samostatnou kapitolou jsou pak dlužníci, kteří vyrůstají v dětských domovech: „V těchto případech se děti často dostávají do exekucí kvůli svému největšímu handicapu, kterým je touha po návratu k biologické rodině a s ní spojená důvěřivost vůči jejím členům. Nedávno jsem se setkala s příběhem chlapce vyrůstajícího v dětském domově, který se chtěl své biologické matce pochlubit čerstvě získaným občanským průkazem. Ta si ho ale ofotila a kopii použila k uzavření smlouvy s telefonním operátorem na synovo jméno. Matka faktury od operátora nehradila a jejímu synovi tím pádem vznikl dluh, který je na něm nyní vymáhán exekucí,“ vysvětluje poslankyně Monika Červíčková, která se rozhodla malým dlužníkům pomoci.

Na základě dohody mezi Červíčkovou, advokátní kanceláří Libora Duška, Federací dětských domovů ČR a neziskovou organizací yourchance mohou děti z dětských domovů využívat bezplatné právní poradenství jmenované advokátní kanceláře, pokud se v podobné situaci ocitnou. Jak na to?

  1. Pokud na dítěti uvázne dluh, obrátí se buď samostatně nebo prostřednictvím vedení dětského domova na Federaci dětských domovů či neziskovou organizaci yourchance. Následuje vyplnění formuláře s rozhodujícími skutečnostmi.
  2. Zpracované případy budou po kontrole formálních náležitostí předány kanceláři poslankyně Moniky Červíčkové, která je dále zkonzultuje s právníkem Mgr. Petrem Budilem (AK Libor Dušek).
  3. Pokud skutkový stav daného případu bude posouzen jako vhodný pro další procesní postup, bude dítěti advokátní kanceláří nabídnuta bezplatná právní pomoc, včetně zastupování v exekučním řízení. Tato služba je nicméně nenároková a striktní podmínkou pro zařazení případu do režimu právního poradenství poskytovaného zdarma je shledání, že se dítě na vzniku dluhu samo aktivně nepodílelo (například úmyslným způsobením škody na cizím majetku apod.)

Cílem této dohody je nabídnout pomoc dětem, které už tak musí bojovat s nepřízní osudu. „V žádném případě však nechceme podporovat neodpovědnost dětí za své jednání. Věříme, že jim tento způsob může naopak pomoci najít cestu k samostatnosti s vědomím, že dluhy musí splácet každý a je nutné chovat se v tomto směru s maximální obezřetností,“ dodává Červíčková s tím, že téma dětských exekucí je vedle podobných opatření nutné řešit komplexně, tedy na legislativní úrovni.

V Poslanecké sněmovně nyní na projednání čeká návrh novely občanského zákoníku, který se problematikou dětských dlužníků zabývá. Podle Červíčkové jsou v něm však zjevné nedostatky, především pokud jde o nulovou ochranu poskytovanou pěstounům. Ti by měli být podle návrhu odpovědní za dluhy dětí, které jim byly svěřeny do péče, i v situacích, kdy byl dluh způsoben biologickými rodiči a pěstoun nemá o jeho existenci tušení. Poslankyně již proto podala pozměňovací návrh, který nespravedlivé ustanovení novely koriguje.


Ing. Monika Červíčková, poslankyně Parlamentu ČR
cervickovam@psp.cz
www.monikacervickova.cz

Mgr. Libor Dušek, advokát
dusek@akdusekbudil.cz
www.akdusekbudil.cz

PaedDr., Bc. Jana Koubová, předsedkyně Výboru Federace dětských domovů ČR - FICE
koubovaj@seznam.cz
www.fddcr.cz

Ing. Gabriela Křivánková, předsedkyně správní rady yourchance o.p.s.
gabina@yourchance.cz

www.yourchance.cz

 

0
Vytisknout
3763

Diskuse

Obsah vydání | 17. 7. 2019