Vzdorný Bolsonaro oznamuje likvidaci domorodých komunit v Brazílii

25. 9. 2019 / Fabiano Golgo

čas čtení 4 minuty


"Domorodí indiáni nechtějí být chudými domácími v bohatém území," provokoval extremně pravicový populista


Brazilský prezident Jair Bolsonaro otevřeně deklaroval během zahajovacího projevu na Valném shromáždění OSN, že už v Brazílii nebude chráněna domorodá kultura ani území tradičních domorodých indiánských kmenů. Namísto toho bude Bolsonaro podporovat urbanizaci kmenů žijících v Amazonii tam, kde jsou ložiska zlata a nerostného bohatství, která mohou obohatit brazilskou ekonomiku. Bolsonaro oznámil "novou politickou strategii pro domorodce", která bude prosazovat jejich "hospodářskou autonomii". "Radikální ekologický aktivismus a zastaralá ochrana domorodých komunit jsou v rozporu s tím, co si přejí samy domorodé národy. Jen to představuje jejich zaostalost, marginalizaci a naprostou absenci občanství," řekl Bolsonaro.

 

Bolsonaro do New Yorku přivezl indiánku Izami Kalopalo jako údajnou představitelku toho, co nazýval "jiní indiáni, ne ti, které představuje náčelník Raoni". To je starý kmenový náčelník, který je už dlouhá desetiletí znám po celém světě jako hlavní obhájce práv domorodých indiánů, který se minulý týden setkal s francouzským prezidentem Macronem. Bolsonaro se vyjádřil, že domorodí náčelníci jako náčelník Raoni jsou "často" "zneužíváni jako nástroj" zahraničními vládami.


Indiánka, která doprovázela Bolsonara, byla terčem oficiálních protestů od desítek legitimních a akceptovaných indiánských organizací, avšak Bolsonaro přečetl dopis od jakési instituce, která zastupuje nějaké kmeny, i když skupina, kterou jmenoval, je ve skutečnosti asociací farmářů, nikoliv indiánských kmenů. Jsou to potomci indiánů, kteří už před dvěma generacemi přijali životní styl "bělochů". "Chci to říci jasně: Brazílie nezvýší už vyznačené území domorodých oblastí na 20 procent, jak si přejí někteří šéfové států," zdůraznil Bolsonaro. Podle Bolsonara trvají lidé v Brazílii i v zahraničí na tom, aby se s brazilskými indiány zacházelo jako "s jeskynními lidmi", on je ale chce přivést do moderní kapitalistické společnosti.

Bolsonaro měl dokonce tu drzost, že tvrdil, že Amazonie zůstává "prakticky nedotčena" a že "není devastována".

Bolsonaro argumentoval, že přináší do Valného shromáždění OSN "pravdu", a dokonce  kritizoval i samotné OSN za to, že "provádí perverzi biologické totožnosti" podporou politiky genderové diverzity, proti které Bolsonarova vláda ostře vystupuje.

Většina Bolsonarova projevu se skládala z útoků na levici. Bolsonaro tvrdil, že Brazílie téměř úplně podlehla socialismu a spikla se ve snaze proměnit celou Latinskou Ameriku v "rudý kontinent". "Má země měla velmi blízko k socialismu, v důsledku čehož jsme se ocitli v situaci rozšířené korupce, vážné hospodářské recese, vysoké zločinnosti, trvalých útoků na náboženské hodnoty, které charakterizují naši tradici." Zmínil se o tisících (vynikajících a obyvatelstvem oslavovaných) kubánských lékařů, kteří přijíždějí pracovat do těch oblastí Brazílie, které jsou daleko od městských center a kam brazilští lékaři, většinou pocházející z vyšších sociálních tříd, odmítají jít. Bolsonaro tvrdil, že tito lékaři jsou nekvalifikovaní - ignoroval skutečnost, která je dobře známa, že kubánské lékařství patří k nejlepšímu na světě, i když všechno ostatní v kubánské diktatuře je v krizi.

Bolsonaro mluvil o Bohu, jak očekávali jeho evangelikálští voliči, kteří požadovali, aby odsoudil homosexualitu, feminismus, práva černochů a ochranu životního prostředí. V době, kdy měl Bolsonaro v OSN svůj projev, všechny školy v Brazílii obdržely dopis z ministerstva školství zavádějící celou řadu předpisů inspirovaných křesťanskými hodnotami a extremně pravicovými doktrínami. Učitelé a profesoři, o nichž se usuzuje, že mají levicové tendence anebo kteří učí o Karlu Marxovi, budou svými kolegy i žáky odsouzeni a budou propuštěni. Tím v Brazílii vzniklo svého druhu ovzduší čínské kulturní revoluce, kdy studenti udávají své učitele za to, že učí o otroctví nebo o vykořisťování černochů...

Bolsonaro potvrdil, co už je známo: hodlá exploatovat Amazonii a její bohatství a přírodní zdroje. Zlikviduje tisíciletou kulturu posledních domorodých indiánských kmenů, které stále ještě žijí v džungli a vnutí nejextremnější formu křesťanských hodnot do brazilského systému zákonů.

Bolsonaro řekl v OSN, že zachránil Brazílii před socialismem. Ale zapomněl uchránit svou zemi před zostuzením vlastním prezidentem na globální úrovni. 

0
Vytisknout
6666

Diskuse

Obsah vydání | 1. 10. 2019