Členské státy EU vydaly první zprávu o hodnocení rizik sítí 5. generace

10. 10. 2019

čas čtení 1 minuta
Zpravodajské služby už v minulosti upozornily na hrozbu spočívající ve snaze zneužít technologie 5G pro možné nezákonné získávání informací či paralýzu informačního systému zejména ze strany Číny, a to prostřednictvím jejích technologických firem, úzce spolupracujících s totalitním vedením země, uvádí v souvislosti se zprávou Bohumil Kartous.

Aktuální zpráva je založena na hodnocení rizik jednotlivými členskými státy Evropské unie. Její hlavní přínos spočívá v jasné identifikaci hlavních hrozeb včetně možných aktérů těchto hrozeb. Zároveň zpráva popisuje řadu strategických rizik spojených s budováním sítí 5. generace, přičemž je důležité, že nejde pouze o možné technické zranitelnosti, ale i o zranitelnosti, které vyplývají z netechnických aspektů, jako je například závislost na jednom dodavateli.

Zpráva také jasně pojmenovává rizika spojená s faktem, že sítě 5. generace jsou čím dál více založeny na softwaru. To s sebou nese řadu bezpečnostních problémů, jako je například nízká kvalita vývoje kódu v rámci dodavatelského řetězce. U rizik spojených s dodavateli také zpráva explicitně zmiňuje hrozby v podobě instalace tzv. zadních vrátek (tedy skrytých cest, jimiž se lze do systému dostat) ze strany rizikových aktérů.

V této souvislosti zpráva zmiňuje také nutnost stanovení rizikových profilů jednotlivých dodavatelů, která by měla zahrnovat také možnost jejich ovlivňování ze strany třetích zemí. Neméně významnou hrozbou je riziko závislosti na jednom dodavateli, které může potenciálně vyústit v přerušení dodávek potřebného vybavení, například v důsledku tržního selhání. Následky takového výpadku mohou být v případě závislosti na jednom subjektu nedozírné.

Více informací ZDE

0
Vytisknout
3866

Diskuse

Obsah vydání | 10. 10. 2019