Otevřený dopis akademickému senátu Univerzity Karlovy

Univerzita Karlova etická

17. 10. 2019

čas čtení 3 minuty
My, níže podepsaní, studenti a studentky, absolventi a absolventky, vyučující, členky a členové akademické obce, se obracíme na senátory a senátorky Akademického senátu Univerzity Karlovy s naléhavou výzvou. Již delší dobu sledujeme se znepokojením kroky rektora Tomáše Zimy v čele univerzity, z nichž partnerství se společností Home Credit, uzavřené za netransparentních a pro univerzitu značně problematických podmínek, a následně rychle vypovězené pod tlakem akademické veřejnosti, je jen jednou z kapitol jednání rektora UK, kterým dle našeho názoru poškozuje dobré jméno a zájmy nejstarší a nejslavnější české univerzity. Můžeme se jen domnívat, že tak činí zejména pro vlastní osobní prospěch, nikoliv pro prospěch univerzity a rozvoj poznání na ní i v české společnosti jako celku.

Z poslední doby je možné jmenovat problematické kroky:


1) Uzavření partnerství se společností Home Credit International, a.s. bez projednání s Akademickým senátem UK a bez úvahy nad možnými reputačními dopady uzavření partnerství se společnosti, která doposud nezákonně vymáhá exekuce na základě neplatných rozhodčích doložek, jak konstatoval i Ústavní soud. Proti uzavření partnerství se ohradila v několika iniciativách akademická obec i široká veřejnost.

2) Nepřiměřený zásah do nezávislosti etické komise na Filozofické fakultě UK v souvislosti s plagiátorstvím profesora Martina Kováře, který byl v té době prorektorem. Tomáš Zima si nechal vypracovat vlastní posudky od odborníků s osobními vazbami na profesora Kováře, které jeho plagiátorství popírají, a vyvinul tak nestandardním způsobem jednání nátlak na etickou komisi FF UK, která případ v té době projednávala. Na základě rozsáhlého multidisciplinárního šetření dospěla následně k závěru, že profesor Kovář se plagiátorství dopustil.

3) Bagatelizace problému neetických a predátorských publikací na Univerzitě Karlově, které rovněž znamenají pro univerzitu jako takovou reputační problém, a to v případě děkanky FSV Alice Němcové Tejkalové. Rektor Tomáš Zima v reakci na otevřený dopis akademiků nejen z České republiky, ale i ze zahraničí téma zlehčoval a odmítl se jím dále zabývat.

4) Netransparentní vazby univerzity na orgány Čínské lidové republiky. Konkrétně se jedná o netransparentní financování Česko-čínského centra UK a jednostranné prezentace zájmů čínského státu na půdě univerzity. Ze zahraničních příkladů přitom víme, že podobná centra se stávají nástrojem prosazování vlivu Čínské lidové republiky v dané zemi. Čínská lidová republika je navíc zemí, která na svém území uplatňuje tvrdé potlačování akademických svobod.

Obracíme se na Vás, členy a členky Akademického senátu Univerzity Karlovy, s požadavkem na odvolání rektora Tomáše Zimy. Domníváme se totiž, že svým jednáním často popírá základní hodnoty, na kterých by měla univerzita stát a které by měla nejen na své půdě, ale i ve společnosti jako celku hájit.

etickém kodexu univerzity samotné se píše: „Univerzita Karlova si je proto vědoma, že je nezbytně zapotřebí, aby jednání osob, jež jsou s ní spojeny, zrcadlilo úsilí o autentické dobro, neboť jenom tak lze dosáhnout toho, aby byla šířena pravda a aby se jasněji skvělo její světlo, v němž spočívá blaho lidského rodu.“

Vyzýváme Vás, abyste v sobě našli odvahu umožnit univerzitě se ubírat novým směrem, pod vedením nového rektora či rektorky.

0
Vytisknout
5736

Diskuse

Obsah vydání | 22. 10. 2019