Monitor Jana Paula: Václav Žatečka a František Pavlů v Pojizerské galerii Semily

1. 11. 2019 / Jan Paul

čas čtení 4 minuty
Že lze zajímavé umění potkat i mimo velká kulturní centra, potvrzuje nyní i výstava malíře a pedagoga Václava Žatečky, a sochaře Františka Pavlů v Pojizerské galerii Semily. Nejen ve velkých městech České republiky totiž tvoří či tvořily osobnosti, které jsou či byly kvalitou své tvorby srovnatelné s tím, co se v centrech presentuje jako to nejlepší a nejpodnětnější. Bohužel mýtus regionalismu a periférie jako čehosi druhořadého, který se usadil v myslích většiny nejen milovníků umění, stále poškozuje objektivní obraz o českém kulturním prostředí jako takovém. Muzeum a Pojizerská galerie Semily a mnohé jiné se to sice snaží napravit, nicméně bez diváků vychází jejich snažení naprázdno.

Diváci ovšem chybí na výstavách současného umění úplně všude, což není úleva, ale konstatování nepříjemné skutečnosti. Proč tomu tak je, je ale jiné téma. Každopádně, kdo má rád umění a kraj Českého ráje i Jizerských hor, neměl by si nechat ujít návštěvu Muzea a Pojizerské galerie Semily, kde se může přesvědčit o tom, že kvalitní umění nemusí být jen výsadou velkých galerijních institucí. Malířský vývoj Václava Žatečky provázel zájem především o lidskou figuru a člověka. Od začátku své rané realistické malby poučené modernou, přes obrazy patřící do období informelu či nové figurace, až k pozdní fázi, v níž zcela uvolnil malířský rukopis i barevnost.

Vyzkoušel přesvědčivým způsobem stylově i žánrově vlastně vše, co přinesl vývoj klasického i moderního umění, avšak nebyl eklektik. Své zkušenosti s moderním výrazem malby obohatil osobitým viděním reality, uměleckou schopností metaforicky ztvárňovat svět, i odvahou experimentovat. Jeho nejsilnější díla pocházejí z období šedesátých a sedmdesátých let minulého století, v nichž se Žatečka expresivní malbou a s jistou mírou ironie zaměřil na existenciální témata člověka. Za povšimnutí stojí i temné sugestivní obrazy „Kdyby nebylo vítězů, zůstali by jenom mrtví“ z cyklu „Oběti“, v nich malíř vyjádřil tíhu doby a skvěle parafrázoval tehdejší stav společnosti.

Václav Žatečka (1941 - 2018) vystudoval Akademii výtvarných umění u Vojtěcha Tittelbacha a Vladimíra Sychry, od něhož získal smysl pro velkou formu. Po Sychrově smrti přešel k Vlastimilu Radovi, a po něm k Františku Jiroudkovi. V roce 1968 se odstěhoval ze Znojma do Turnova, kde až do roku 1973 učil na tehdejší Lidové škole umění. Od roku 1973 začal působit na turnovské Střední uměleckoprůmyslové škole, kde strávil celý svůj produktivní život. Se zdejším krajem byl spojený i medailér a sochař František Pavlů (1932-2008). Začátkem padesátých let navštěvoval jabloneckou Vyšší školu uměleckého průmyslu, a po jejím uzavření se přihlásil na pražskou VŠUP do ateliéru prof. Bedřicha Stefana.

František Pavlů v sobě zosobňoval typ všestranného umělce, jehož doménou bylo sochařství a především medailérství. Skromnost, profesní poctivost, školení u Bedřicha Stefana a řemeslná dovednost jsou základní pilíře jeho rozmanité tvorby. Na výstavě jsou k vidění jak portréty a ukázka medailérské tvorby, tak i volné plastiky a obrazy. Portréty, vytvářené v klasické sochařské stylizaci, prozrazují výtečnou pozorovací schopnost autora, i jeho smysl pro nadsázku a grotesknost. Volné plastiky, oproštěné od všech detailů jsou vlastně již jen minimalistické objekty, čisté geometrické tvary, odkazující k designu. Však byl také Pavlů v šedesátých letech členem Klubu konkrétistů.

František Pavlů byl universálním sochařem, schopným vytvořit klasické i modernistické sochařské dílo stejně tak, jako byl schopen provést realizace v architektuře. Malba, která doplňuje jeho expozici v Pojizerské galerii v Semilech, je rovněž pojednána sochařsky, a to jako koláž či muchláž v duchu informelních tendencí. Pavlů pracoval v obrazech s objemem papírové masy, kterou v závěrečné fázi koloroval, aby nechal vyniknout struktuře povrchu. Tyto fantazijní práce sice až příliš moc prozrazují oblibu autora v efektní estetizaci, a nejsou v kontextu jeho tvorby a českého umění nijak mimořádné, nicméně lze je vnímat jako projev radosti experimentovat a zkoušet již odzkoušené.

Výstava malíře Václava Žatečky a sochaře Františka Pavlů potrvá v Muzeu a Pojizerské galerii Semily, Husova 2, až do 27. listopadu 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0
Vytisknout
4558

Diskuse

Obsah vydání | 5. 11. 2019