Krutost exportu živých zvířat z Česka opět potvrzena

22. 11. 2019

čas čtení 3 minuty
tisková zpráva


Nejnovější děsivé svědectví pořízené nevládní organizací Animals International a zveřejněné ve spolupráci s Compassion in World Farming (CIWF) Česko potvrzuje nepřijatelnou krutost spojenou s exportem českých zvířat do zemí mimo EU. Autentické, tajně natočené záběry ze srpna letošního roku zachycují brutální porážku mladého českého býka v Libanonu.

Česká republika každoročně vyváží desítky tisíc zvířat, převážně skotu, do tzv. třetích zemí. Je v celé EU jedním z největších vývozců skotu do Turecka. Bezbranná zvířata, pocházející většinou z českých pastvin, jsou nucena čelit těžko představitelnému utrpení během úmorně dlouhých cest. Natěsnaná v kamionech nebo lodích nemají často dostatek vody, krmiva ani odpočinku, trpí horkem či mrazem. Mnohá se po cestě zraní, onemocní či dokonce uhynou. V řadě zemí jsou navíc tato zvířata po strastiplné cestě poražena tak, jak ukazují nové záběry z Libanonu – brutálně a za plného vědomí.

 

Zdokumentovaný případ je běžně praktikovaným způsobem porážení zvířat na Středním východě. Většina řeznictví a jatek stále nemá žádnou infrastrukturu a zvířata jsou před podříznutím za plného vědomí svazována, což jim působí další zbytečný stres. I při přepravě na místo porážky se se zvířaty zachází velmi krutě. Neexistuje zde žádná legislativa na ochranu zvířat a libanonská jatka jsou naprosto neregulovaná. Krutost při porážení zvířat je často způsobena strachem nevyškolených pracovníků, kteří se snaží usmrtit velké vyděšené zvíře bez základního vybavení, které by alespoň trochu napomohlo zmenšit utrpení.

V České republice, stejně jako v celé EU, platí nařízení Rady č. 1/2005, o ochraně zvířat během přepravy a rozsudek Evropského soudního dvora, který nařizuje, aby evropské právní předpisy pro přepravu zvířat platily i na cestách mimo území EU. Dalším platným předpisem je nařízení Rady č. 1099/2009 o ochraně zvířat při usmrcování. Nicméně, jak opakovaně dokazují investigativní záběry organizací na ochranu zvířat, dodržování této legislativy se nedaří mimo EU vymáhat a těm, kteří ji porušují, téměř nikdy nevznikají žádné právní následky.

Neexistuje žádné rozumné ospravedlnění tohoto krutého a zbytečného obchodu. Ačkoli vítáme dílčí kroky ke zlepšení situace, které v poslední době pod tlakem veřejného zájmu podniká Státní veterinární správa, jediným skutečným řešením je úplný zákaz exportu hospodářských zvířat z ČR do zemí mimo EU a náhrada obchodování se živými zvířaty obchodováním s masem.

Romana Šonková, vedoucí CIWF Česko, říká: „V Parlamentu leží už víc než rok bez oficiální odezvy naše petice požadující ukončení vývozu českých zvířat do zemí mimo EU. Vyzýváme znovu naše zákonodárce a politiky, aby vyslyšeli hlas soucitných českých občanů a jednou pro vždy ukončili tento krutý a zbytečný obchod.“

„Viděli jsme české býky hodně daleko od domova, v Libanou. Přežili cestu hrůzy jen proto, aby je zabili brutálním způsobem, který je v České republice nelegální a který určitě vzbudí pobouření českých občanů. Přece musí být v české vládní garnituře alespoň jeden pokrokový politik, který dokáže prosadit, aby se místo živých zvířat vyváželo maso,”  dodává Gabriel Paun, ředitel pobočky Animals International v EU.

0
Vytisknout
9086

Diskuse

Obsah vydání | 26. 11. 2019