Británie: Labouristická strana zveřejnila svůj volební program masivní proměny společnosti

22. 11. 2019 / Jan Čulík

čas čtení 5 minut


Na základě inspirace britskými labouristy, kteří se dostali k moci v roce 1945 hned po druhé světové válce a ve válkou zničené a zdemoralizované zemi zahájili radikální program obnovy, včetně vytvoření nového státního systému zdravotnictví, poskytujícího lékařskou péči zadarmo (československé státní zdravotnictví bylo ještě před rokem 1948 vytvořeno právě podle tohoto britského labouristického modelu) a na základě inspirace programu obnovy země amerického prezidenta Franklina Delano Roosevelta zveřejnilo ve čtvrtek vedení britské Labouristické strany model radikální modernizace země prostřednictvím státních zásahů.

Program má stát 83 miliard liber a má být financován především zdaněním globálních korporací, které v Británii neplatí skoro žádné daně, a zdaněním 5 procent nejbohatších občanů Británie, kteří mají roční příjem vyšší než 80 000 liber ročně (200 000 Kč měsíčně).

 

Pozoruhodné je, že v mnoha ohledech by tento labouristický program změnil strukturu vlastnictví a podnikání tak, jakou má například Německo, přesto jím však byli občané i experti ohromeni. Experti si nejsou jisti, zda lze tento velikášský program financovat pouze ze zdanění nejbohatších občanů a korporací a občané asi  nebudou labouristům nutně důvěřovat. Labouristická strana je ve volební podpoře pozadu za Johnsonovými konzervativci navzdory šokujícímu lhaní nevoleného britského premiéra. Angličané pozoruhodně stále považují blábolícího, ale agresivního Johnsona, opakujícího stále tytéž goebbelsovské krátké slogany ("Musíme realizovat brexit") za daleko přijatelnějšího než osobně necharismatického Corbyna.

Labouristická strana plánuje investovat více než 15 miliard liber do školství. Chce poskytnout školy zadarmo dětem ve věku od 2-4 let, poskytovat obědy ve školách zadarmo všem žákům na prvním stupni a vytvořit řádný systém učňovských kursů, který v Británii na rozdíl od Německa skoro vůbec neexistuje.

14 miliard liber chtějí labouristé investovat do vysokého školství a zrušit nynější horentní školné, ve výši 9000 liber (270 000 Kč!!) ročně. I toto jakoby bylo inspirováno Německem, které neúčtuje vysokoškolským studentům žádné školné, protože považuje vzdělání za naprostou společenskou prioritu.( V mnoha ohledech napodobuje labouristický program praxi vlády skotských nacionalistů  - ve Skotsku je pregraduální univerzitní studium zadarmo už nyní, i pro občany z Evropské unie, včetně Čechů a Slováků.)  

Do státního zdravotnictví, které je hrubě podfinancováno, lidé i na pohotovosti čekají v Británii na ošetření po mnoho hodin, chybějí tisíce lékařů a desetitisíce zdravotních sester, chtějí labouristé investovat 7 miliard liber. Chtějí zavést zubařskou péči zadarmo, recepty zadarmo a parkování u nemocnic zadarmo. (V mnoha ohledech napodobuje labouristický program praxi vlády skotských nacionalistů  - ve Skotsku jsou lékařské recepty zadarmo už nyní.)

Do sociální péče chtějí labouristé investovat 11 miliard liber. Chtějí zavést osobní sociální péči pro občany nad 65 let zadarmo. Dalších 9 miliard liber chtějí investovat do reformy sociální podpory pro chudé občany.

Do kultury, médií a sportu chtějí investovat 3 miliardy liber. Británie zaostává za ostatním světem v internetové technologii. Labouristé vyčítají soukromému sektoru, že nezavádí nejmodernější internetové připojení 5G. Chtějí vytvořit státní podnik British Broadband a poskytnout celé zemi vysokorychlostní internetové připojení zadarmo.

Labouristé mají stále daleko menší volební podporu než konzervativci a zveřejněním tohoto programu doufají, že jejich volební podpora výrazně stoupne tak, jak se tomu stalo po zveřejnění jejich volebního programu před volbami v roce 2017.

Labouristé také plánují okamžitě zvýšit plat zaměstnanců státního sektoru o 5 procent a zajistit zvýšení platů nad inflaci i v dalších letech.

Chtějí stavět ke konci nadcházejícího volebního období 100 000 státních bytů pro chudší obyvatelstvo. V současnosti se ročně staví jen několik málo tisíc bytů.

Chtějí vytvořit 1 milion nových pracovních příležitostí v rámci "nové zelené průmyslové revoluce".

Chtějí znárodnit železnice (toto podporuje více než 70 procent britských občanů, zprivatizované britské železnice jsou katastrofou, jsou nespolehlivé a nesmírně drahé a konzervativní vláda soukromé železniční firmy dnes dotuje většími částkami, než jakými kdy britský stát dotoval někdejší státní podnik British Rail), vodárny a poštu a poskytnout komunálním úřadům nové pravomoci, aby mohly provozovat veřejnou autobusovou dopravu.

Corbyn přislíbil "investiční ofenzívu", která "změní celou Británii" a argumentoval, že deindustrializace, k níž došlo v Británii za vlády Margaret Thatcherové, bude zvrácena. "Vláda Margaret Thatcherové zlikvidovala velké části britského průmyslu. My ho znovu vybudujeme, jako ekologický průmysl," zdůraznil.

Corbyn přiznal, že jeho plány jsou radikální, a povedou k naprosté proměně společnosti, avšak trval na tom, že 95 procentům občanům nebudou zvýšeny daně, národní pojištění ani DPH.

Finanční analytici však varují, že silné daňové zatížení velkých korporací nakonec hradí chudí občané.

Co se týče brexitu, labouristé chtějí nově vyjednat dohodu o brexitu s Bruselem s tím, že by Británie zůstala v evropském jednotném trhu a v evropské celní unii. Po vyjednání této nové dohody má být předložena britským voličům v novém referendu, kdy mají britští občané hlasovat buď pro tuto novou dohodu, anebo pro setrvání Británie v EU.

Podrobnosti v angličtině ZDE0
Vytisknout
7479

Diskuse

Obsah vydání | 26. 11. 2019