Některé anglické univerzity používají zastrašování proti studentům a učitelům v nynější stávce

25. 11. 2019

čas čtení 3 minuty


V pondělí začala na britských univerzitách osmidenní stávka členů univerzitních odborů UCU (Unviersity and College Union). Akademici protestují proti erozi svých (soukromých) univerzitních starobních důchodů, proti skutečnosti, že za posledních deset let klesly platy na vysokých školách o dvacet procent, a proti všeobecně nepřátelské manažerské atmosféře a vykořisťování mladých akademiků, kteří jsou nuceni pracovat bez řádných pracovních smluv za minimální honoráře a bez jistoty trvalého zaměstnání.

Po dobu osmidenní stávky nebudou stávkující dostávat svůj univerzitní plat. Některé univerzity nadto vyhrožují, že i po stávce plánovaná akce, v jejímž rámci nebudou akademici dělat nic nad své běžné povinnosti, povede k tomu, že jim univerzity po dobu této akce odeberou plat.

 
Generální tajemnice odborového svazu UCU Jo Grady konstatovala: "Univerzity by měly usilovat o vyřešení tohoto sporu a ne shánět stávkokazy a vyhrožovat zaměstnancům, že jim odeberou plat. Víme, že šéfové kateder chodí po univerzitě a dožadují se informací o tom, kdo je členem odborů a požadují, aby jiní učitelé převzali jejich vyučování. Zdá se, že se nijak nepoučili z loňské stávky, kde takovéto chování vedlo k posílení rozhodnosti stávkujících a rozhněvalo studenty."

Sheffield Hallam University vyžaduje, aby studenti vyplnili formulář nazvaný "Stávka" a zaznamenali v něm, které přednášky a semináře se nekonaly. Studenti na Twitteru na to reagovali: "My nejsme vaši dohližitelé."

Hněv vyvolala i skutečnost, že v pátek manažeři na University of Liverpool varovali studenty, že je protizákonné, aby se přidali k demonstraci stávkujících učitelů. V témže emailu byli varováni zahraniční studenti, že pokud se nedostaví na přednášky, riskují své britské povolení k pobytu.

Ché Spencer Pote, činitelka organizace Labourističtí studenti na Liverpool University, konstatovala, že je nesmírně znepokojující, že univerzita dál zaznamenává, zda i během stávky studenti přijdou do přednáškových síní. "Jestliže student nepřijde, riskuje, že jeho docházka na přednášky klesne pod požadovanou hranici, a to by mohlo znamenat, že studenti budou ze svých kursů vyhozeni."

Mluvčí na University of Liverpool uvedl: "Pravidelně zaznamenáváme docházku všech studentů. Je to nejen proto, abychom splnili svou povinnost informovat o docházce zahraničních studentů britské ministerstvu vnitra, ale je to také důležitý indikátor studentského chování při studiu."

Na britských univerzitách se koná stávka už druhý rok. Loni v únoru se konala 14 denní stávka na 64 britských univerzitách týkající se změn univerzitního důchodového zabezpečení.

Loni se odborovému svazu podařilo přimět zaměstnavatele, aby zrušili plány na oslabení soukromého univerzitního důchodového zabezpečení. Nynější stávka požaduje snížení příspěvků zaměstnanců na toto důchodové zabezpečení na 8 procent jejich platu, namísto navrhovaných 9,6 procent.

UCU také stávkuje kvůli univerzitním platům které za posledních deset let poklesly o dvacet procent, a proti prekarizaci a zvýšeným pracovním nárokům na univerziotní pracovníky. Požaduje také rovné platy pro ženy, etnické menšiny a invalidy.

Velká většina britských univerzit je zadlužena a na zvýšení platů prostě nemá. Univerzity houfně investují do obrovských infrastrukturních projektů, jako je výstavba nových sportovních středisek, a neplatí řádně své zaměstnance.

Podrobnosti v angličtině ZDE

 

0
Vytisknout
5188

Diskuse

Obsah vydání | 27. 11. 2019