Mladí lidé: Kdo zachráni naši planetu?

28. 11. 2019

čas čtení 3 minuty
Mladým Britům nejde o brexit. Jediným tématem pro ně je život ohrožující klimatická krize.

Noga, 18: Slyšíme pořád od našich politiků, že tohle jsou volby o brexitu, vidíme to všude na sociálních sítích, ale tohle musejí být volby o klimatu a o přírodě.

Izzy, 15: Vláda, kterou zvolíme 12. prosince, to bude, vláda, která bude muset nést zodpovědnost za boj proti klimatické krizi.

Veronika, 21: Opravdu zuřím kvůli té naprosté nečinnosti tváří v tvář drtivým důkazům.
Emily, 25: Mladí lidé jsou hlasem budoucnosti. Těm musejí proto politikové naslouchat.  To je problém, který na nás bude mít dopad po celý náš život.

Klimatická změna ovlivní ekonomiku, ovlivní bydlení, ovlivní infrastrukturu, dopravu, školství, zdravotnictví, všechny ty věci, které jsou pro všechny tak důležité. Proto bojujeme za radikální, systémovou změnu.

Bella, 16: Je to možná naše poslední šance opravdu věci změnit. Nesmí dojít k nevratnému bodu zvratu. Musí dojít teď k politickému bodu zvratu. Úpadek biodiverzity jen v Británii je katastrofální. Globálně čelí vyhlazení milion druhů a v Británii poklesl počet zvířat a rostlin ve 41 procentech našich přírodních druhů. A když hořely požáry v Amazonii, tolik jsme zuřili, ale hned tady za humny likvidujeme přírodu a zvířata a má to katastrofální dopady. Takže si myslím, že to bude obrovskou prohrou pro každou politickou stranu, která nezačne jednat.

Yetunde, 17: Tuto planetu obýváme jak my, tak příroda. Víte, že oba obýváme tuto planetu. Takže přijít o přírodu a přijít o prosté věci jako je biodiverzita, to znamená přijít o tu část Země, která  tu vždycky byla, ještě před námi. Takže to nesmíme měnit a ničit, to by se přece nemělo dít. Koexistujeme a měli bychom být schopni koexistovat i v budoucnosti.

Princess, 17:  Také naše uhlíková stopa jako celá země, znepokojuje mě, že to přispívá ke globálnímu oteplování. A kdy to jako zastavíme?

Takže je nutno dosáhnout nulových emisí, to sníží náš dopad na tohle mezinárodní téma.

James, 18: Mezinárodní panel pro klimatické změny varuje, že už máme jen deset let a možná 13 měsíců na zavedení těch změn. A je teď už opravdu příliš pozdě nechat to jen na veřejnost, aby dělala malé změny ve svém životním stylu. Je nutno to udělat v daleko větším rozsahu, v politickém měřítku. Tento nadcházející rok bude zásadní a jestliže to zvořeme, no, bude to naše poslední příležitost.

Bojujeme za lepší společnost, za společnost, v které chceme žít, ne jen v tom, co máme teď.

Je nutno naslouchat mladým lidem, protože je to i jejich budoucnost. Je odpovědností nás všech zajistit, abychom tady v budoucnosti mohli žít.

Tohle je možná naše poslední šance.

Kdo má o tohle opravdový zájem a je na věci dostatečně angažován, aby realizovat skutečnou systémovou změnu?

O tom budou voliči uvažovat - zachráníte opravdu naši planetu? 

0
Vytisknout
6790

Diskuse

Obsah vydání | 3. 12. 2019