Home Credit obtěžuje nevyžádanou e-mailovou komunikací signatáře dopisu na podporu Sinopsis

Milý pane magistře Šmejci, proč porušujete GDPR?

5. 12. 2019 / Ivo Bystřičan

čas čtení 1 minuta

Milý pane magistře Šmejci,

žádám Vás o zodpovězení těchto otázek:

1) Z jakého zdroje jste čerpal mou osobní emailovou adresu, jakož i osobní emailové adresy mnoha dalších signatářů dopisu ohledně Sinopsis rektorovi UK (nikoli Vám či Home Creditu)?

2) Z jakého důvodu jste porušil předpis GDPR o ochraně osobních dat?

Podle zákona č. 480/2004 Sb. a Úřadu pro ochranu osobních údajů se jedná o nevyžádané obchodní sdělení, kdy „z obsahu obchodního sdělení vyplývá, že podporuje, ať přímo či nepřímo, zboží či služby nebo image podnikatelského subjektu.“

Tímto Vás zároveň žádám, abyste Vy i společnost Home Credit dodržovali platné právní předpisy této země.
Je to i ve vašem zájmu, neboť právě to poškozuje vaše tzv. dobré jméno. To je nadto velmi sporné už vzhledem k praktikám společnosti Home Credit, které mnoho let analyzuje Člověk v tísni prostřednictvím indexu predátorského úvěrování. Dobré jmého Home Credit získá tehdy, bude-li jednat jako společensky zodpovědná firma a tomu vaše praxe doposavad příliš neodpovídala.

Je v zájmu naší společnosti, aby praktiky vaší firmy byly po vzoru např. činnosti spolku Sinopsis předmětem odborné reflexe i v jiných teritoriích. Má to v propojeném světě vliv i na domácí politiku a situaci.

Díky za pochopení,

Mgr. MgA. Ivo Bystřičan
filmový dokumentarista


Odpověď dokumentaristy Iva Bystřičana na dopis předsedy správní rady Home Credit Šmejce byla zveřejněna na jeho facebookovém profilu.

0
Vytisknout
4382

Diskuse

Obsah vydání | 10. 12. 2019