Špatná EU, skvěle fungující Rusko a staří "protřelí"...

Nejčastější dezinformační narativy v českém kyberprostoru

20. 2. 2020 / Bohumil Kartous

čas čtení 9 minut

Skupina Čeští elfové shromáždila za více než rok své existence významnou část dezinformačních obsahů, které kolují českým kyberprostorem. Z nich je možné vyčíst nejčastější narativy, které vzájemným propojením vytvářejí skutečný "světonázor": EU je zlo, jehož cílem je za podpory George Sorose a jeho neziskovek zničit Česko a další státy střední Evropy řízenou imigrací a zakrýváním této hrozby údajnou klimatickou změnou. Tomuto zločinu napomáhají veřejnoprávní média. Vy, kdož jste starší, přitom dobře víte, že vám lhali už dříve, vězte, že lžou pořád. Proto vám přinášíme skutečnou pravdu. Rusko a Čína, to jsou vzory. Mimochodem, vzdělání je k ničemu, zejména to společenskovědní...

Následuje přehled nejčastěji se vyskytujících dezinformačních manipulací. Shoda s politickými názory českých populistů je zarážející.

Migrace, migranti, uprchlíci. Popisováni jsou zásadně jako problém bezpečnostní (jsou přirozeně násilní, inklinují ke zločinnosti a znásilňování), zdravotní (šíření sexuálně přenosných chorob, TBC, žloutenky, exotických chorob, atp.), sociální (motivací migrace nebo útěku jsou sociální výhody na Západě, jsou přirozeně líní, což dokazuje neutěšený stav jejich zemí) a kulturní (jsou automaticky považováni za černochy a muslimy). Téma je zneužíváno k útokům na EU, Německo, Francii, skandinávské země a na vybrané státníky (Angela Merkel, Emmanuel Macron) i české politické strany (Piráti, TOP 09). Jsou šířeny konspirační teorie o tom, že je migrace organizována EU z důvodu destabilizace EU a její kulturní změny (směrem k multikulturní společnosti). Z organizace tohoto spiknutí jsou dále obviňovány neziskové organizace (důvodem je údajný ekonomický profit z migrace), George Soros a skryté organizace typu ilumináti. Téma je využíváno k líčení EU jako slabé a neschopné se s fenoménem vypořádat (přestože současně kolují hoaxy o tom, že celou migraci do Evropy tajně organizuje). Šíří se řada hoaxů o násilí uprchlíků a migrantů v západních zemích, dokonce o tom, že v některých zemích „přečíslili domácí obyvatelstvo“ a zavádí šaríu, případně rozhodli v UK o Brexitu (který je jinak v proruské dezinfosféře chválen). Téma je dále zneužíváno k útokům na islám, podporu rasismu a podporu tzv. tradičních hodnot, jejichž je údajně obhájcem Rusko. U tradičních hodnot se hovoří o křesťanství, „tradičních“ rolích muže a ženy.

Škodlivost členství Česka v EU a NATO. EU je líčena jako slabá a před rozpadem, současně však jako uzurpující si nepřiměřeně velké pravomoci a diktující malým zemím, jako je Česko. Především v 2. pololetí 2019 sílila nostalgie po poměrech před rokem 1989, šíří se informace, že před rokem 1989 „bylo líp“, myšleno byly větší sociální jistoty, Česko mělo lepší průmysl a ekonomiku, byla větší bezpečnost. Jsou šířeny konspirační teorie ohledně 17.11. 1989 (organizace StB, KGB, západními státy…). Státy EU jsou kritizovány z vykořisťování Česka, z toho, že západní firmy vyvádějí zisky jimi vlastněných firem do zahraničí a tím zhoršují ekonomiku Česka a neférově zlepšují ekonomiku západních zemí. NATO je kritizováno jako útočná organizace, která přináší Česku bezpečnostní rizika a nepřináší bezpečnostní záruky, jako alternativa je zmiňována nějaká verze „nezávislosti“, pravděpodobně myšleno neutrality anebo přímo spolupráce s Ruskem.

Rusko: silné, stabilní, s velkou vojenskou mocí a rozvinutou kulturou a moderní ekonomikou. Současně je popisováno jako země neustále ohrožovaná Západem a NATO. V dezinformačních obsazích je podporována a chválena role Ruska v zahraniční politice (Sýrie, Ukrajina, Venezuela, Krym), kdy současně je v některých oblastech role Ruska chválena i popírána (jde např. o boje na východní Ukrajině, které jsou označovány za občanskou válku, případně za boj proti „ukrajinskému fašistickému režimu“). Je připomínána role Ruska za 2. světové války (pouze pozitivní). Dění kolem sochy I. S. Koněva v Praze 6 na podzim 2019 a památníku ROA v Řeporyjích je interpretováno jako nevděk za válečné oběti Ruska a jako údajný růst fašismu a nacismu v západní Evropě a EU. EU a někteří čeští představitelé jsou obviňováni z „falšování historie“.Rusko je líčeno jako obránce tzv. tradičních hodnot, čímž je myšlena podpora „bílé rasy“, křesťanství, „tradičních“ rolí mužů a žen.

Odpor proti Milionu chvilek pro demokracii. Jsou šířeny hoaxy, že jsou tajně financovány ze zahraničí, údajně Zdeňkem Bakalou, sudetoněmeckým landsmannschaftem a katolickou církví. Jejich skutečným cílem je údajně prolomení Benešových dekretů a návrat majetku sudetským Němcům. M. Minář údajně podporuje nacismus, čehož je důkazem jeho hnědá košile „podle vzoru NSDAP“. Jsou šířeny hoaxy o nadsazeném počtu demonstrantů, o fotomontážích z demonstrací a tom, že jsou placeni (George Soros). Česká televize je obviňována, že Milionu chvilek napomáhá a falšuje své reportáže. Milion chvilek je obviňován z nerespektování voleb a přípravy převratu, který je označován, po vzoru proruského narativu pro Ukrajinu, jako „majdan“. Jsou napadáni všichni, kdo podporují Milion chvilek (např. Zdeněk Svěrák, Jan Hrušínský a další), téma je tímto propojeno s tématem napadání elit obecně. Téma Milionu chvilek a demonstrací, které iniciativa organizuje, je často spojováno s obranou premiéra Andreje Babiše, vůči němuž je údajně tento konspirační pokus o puč namířen.

Napadání veřejnoprávních medií, zejména České televize. Je napadána, většinou bez jakýchkoli argumentů, že zamlčuje skutečnou situaci ohledně uprchlíků a migrantů, že napomáhá opozici, „která se nechce smířit s výsledkem voleb“, že má neobjektivní a lživé zpravodajství. Jsou šířeny výzvy k jejímu zrušení, podřízení vládě nebo zrušení koncesionářských poplatků. ČT je napadána za nehospodárné hospodaření, případně přímo za „zpronevěry“. Jsou jmenovitě napadáni konkrétní novináři ČT (např. Nora Fridrichová).

Neziskové organizace. Většinou jako celek, jmenovitě útoky na Člověka v tísni (schvalováno rozhodnutí Ruska zastavit mu v zemi činnost) a na organizace, které zachraňují migranty a uprchlíky. Cílem jsou také tzv. politické neziskovky (bez přesné definice), které jsou obviňovány za vměšování se do zájmů a politiky cizích zemí nebo vlastní země, ale z důvodu podpory cizích zájmů.

Humanitní, ale i obecně vysokoškolské vzdělání. Jsou vyzdvihována řemesla a dělnické profese. Jsou šířeny výzvy k nucenému omezování humanitního vzdělávání (zavírání škol, rušení financování, ztěžování podmínek pro jejich fungování, rušení a zakazování některých oborů, atp.).


Ekonomické úspěchy Číny, úspěšný boj proti korupci v Číně, podpora Huawei, atp. Čína se neobjevuje v dezinformačních narativech tak častzo, pokud, tak v pozitivních konotacích.


Všemi tématy se prolínají útoky na české elity a na vybrané veřejně známé osoby ať aktivní (Tomáš Halík, Jiří Pehe, politici z TOP 09, Piráti, KDU-ČSL, STAN) nebo po smrti (Václav Havel), případně na tzv. „pražskou kavárnu“, případně na liberalismus jako takový (bez přesné definice „kavárny“ nebo liberalismu). Podporováni jsou převážně politici ze stran SPD, KSČM, někdy ANO (především Andrej Babiš, přičemž v řadě případů jde vzhkledem k profesionalitě zpracování textů téměř jistě o řízenou kampaň jeho PR týmu) a prezident Miloš Zeman. Ze zahraničních politiků jsou podporováni zejména Vladimir Putin, Viktor Orbán, Matteo Salvini (v Česku je aktivní buňka pro jeho podporu) či Jarosław Kaczyński.


Během roku 2019 sílilo téma antisemitismu (George Soros, konspirační teorie), ale postupně bylo nahrazováno útoky na ekologické aktivisty (klima, Greta Thunberg). Hnutí za ochranu klimatu je využíváno k útokům na EU a k tvrzení, že „to západní státy a EU nezvládnou a zhroutí se“. Útoky na Židy a menšiny (národnostní, rasové, sexuální) zůstávají.

Jsou oslovováni senioři, kteří jsou současně strašeni (Milion chvilek jimi pohrdá, elity je chtějí připravit o řidičské průkazy) a současně je jim pochlebováno, že „rozpoznají dezinformace sami, protože mají životní zkušenost).

Archiv reportů z dění na dezinformační scéně v českém kyberprostoru, zpracovaných Českými elfy.

0
Vytisknout
13393

Diskuse

Obsah vydání | 25. 2. 2020