Adam Bžoch

Doc. Adam Bžoch, CSc.

ředitel Ústavu světové literatury Slovenské akademie věd, spolupracovník společensko politického týdeníku Slovo.