Egon Bondy

Egon Bondy (*20. 1. 1930 Praha) - vlastním jménem Zbyněk Fišer -- levicový myslitel, filosof a undergroundový básník.

Autor básnických knih (např. Zbytky eposu, Deník dívky, která hledá Egona Bondyho, Ples upírů), prózy (např. Invalidní sourozenci, Šaman, Cybercomics), filosofických prací (např. Útěcha z ontologie) i politických textů (např. Neuspořádaná samomluva).

Na konci šedesátých let člen Názorového sdružení levice, na přelomu osmdesátých a devadesátých let člen Levé alternativy.

Po maturitě (1957) studoval v l. 1957--61 dálkově filozofii a psychologii na FF UK. Kandidátem věd se stal v r. 1967. V l. 1957--62 pracoval jako noční hlídač v Národním muzeu, 1962--67 jako bibliograf ve Státní knihovně. V r. 1967 odešel do invalidního důchodu. V l. 1993--96 přednášel na FF KU a na jiných vysokých školách v Bratislavě. Vedle filozofického díla má stejně rozsáhlé dílo básnické a prozaické, jež původně vycházelo jen v samizdatech a až od r. 1990 je postupně tištěno. Na konci 40. let byl činný v Surrealistické skupině. V r. 1950 založil (s J. Vodseďálkem) SI edici Půlnoc, v níž také vydával své práce. Od počátku 70. let byl jednou z vůdčích osobností českého undergroundu (některé jeho verše zhudebnila skupina Plastic People of the Universe). Jeho první filozofická práce Otázky bytí a existence (1967) je nezměněnou verzí diplomové práce z r. 1961. R. 1967 vyšla v Nakladatelství ČSAV Útěcha z ontologie, napsaná v r. 1962, r. 1968 Buddha, monografie o zakladateli buddhismu. Další filozofické práce vycházely jen v samizdatu, nyní jsou postupně publikovány pod názvem Filozofické eseje (od r. 1993) v nakladatelství Dharma-Gaia v Praze. SI Poznámky k dějinám filozofie, které zahrnují evropskou i mimoevropskou filozofii od jejích počátků až po sklonek 18. století, vycházely v l. 1977--89; po r. 1990 je vydává nakladatelství Vokno.

Bibliografie: Do r. 1991 publikoval pod jménem Zbyněk Fišer. Otázky bytí a existence, 1967; Útěcha z ontologie, 1967; Buddha, 1968; Gottschalk -- Kratés -- Jao Li, 1991; Poznámky k dějinám filozofie. I. Indická filozofie, 1991; II. Čínská filozofie, 1993; III. Antická filozofie, 1994; IV. Středověká islámská a židovská filozofie, Filozofie renesance a reformace, 1995; Filozofické eseje. Juliiny otázky, Doslov, 1993.

Z prací beletristických a básnických: Invalidní sourozenci, Toronto 1981; Pražský život, Mnichov 1985; Sklepní práce, Toronto 1988; Nesmrtelná dívka, Mnichov 1989; Cesta Českem našich otců, 1992; Ples upírů, 1995; Leden na vsi, 1995; Hatto, 1995. Od r. 1989 vychází básnické dílo E. B.

Čas. přísp.: 60. léta: DaS, Drapeau Rouge, FČ (např. K problému malých sókratovských škol, 1964), Zprávy Čs. společnosti orientalistické ČSAV; 70.-80. léta: Revolver Revue, Paternoster (Vídeň), Svědectví (Paříž), Vokno, Proměny (New York); od r. 1990: LN, Rudé právo, Tvorba, A-kontra, Fragment K, Svět a divadlo, Tvar aj.

E. B. k 45. narozeninám, SI 1975; Sb. E. B. k šedesátinám, 1990; L. Svobodová, V. Sůva: Bondy - básník, filozof, Nové knihy 1990, č. 5; SZA, 1991; K. Floss: Hledání řádu, FČ 1991; KjK, 1991; M. Machovec: Místo E. B. v dějinách metafyziky, FČ 1994.