Martin Vaněk

Autor se narodil r. 1982 v Jindřichově Hradci, studuje na FF MU v Brně, obor dějiny umění a český jazyk a literatura.