3013

Antonín Jaroslav Liehm

*1924

novinář, filmový kritik, publicista. Předseda redakční rady časopisu Listy. Žije v Paříži.

V letech 1945-1948 spolupracoval s E. F. Burianem na časopisu Kulturní politika. V šedesátých letech vedl zahraniční a filmovou rubriku v Literárních novinách. Významně se angažoval v souvislosti s nástupem Nové české vlny. Liehm odjel na podzim 1968 jako zástupce Československého státního filmu do Paříže, kde se v létě 1969 rozhodl zůstat. Přednášel na univerzitách v USA, ve Francii, v Anglii, Švýcarsku, Německu atd. Roku 1984 založil v Paříži mezinárodní časopis Lettre internationale. V osmdesátých letech mj. redigoval časopis 150 000 slov (překlady nejdůležitějších politologických článků z mezinárodní debaty) a rozsáhlou literární přílohu Čtení na léto časopisu Listy. Publikuje v zahraničních a exilových časopisech a sbornících, po roce 1989 opět v českém tisku.

V roce 1990 vyšla poprvé v Čechách kniha rozhovorů s českými a slovenskými spisovateli Generace (jíž předcházely rozhovory s evropskými intelektuály: Rozhovory) a v roce 1993 Příběhy Miloše Formana. V roce 2001 vyšla česky jeho kniha Ostře sledované filmy, věnovaná československému "filmovému zázraku" šedesátých let. V roce 2003 vydal Host knihu vycházející z textů publikovaných v Listech Minulost v přítomnosti

recenze v Britských listech ZDE ZDE

Články v Britských listech, věnované Antonínu J. Liehmovi:

ZDE Jan Čulík: Uherské Hradiště: Liehmovy Ostře sledované filmy a diskuse kolem nich

ZDE Jan Čulík: Naposledy z Uherského Hradiště: zamyšlení nad českými filmy
ZDE Jan Čulík: Co číst k tomu, aby se člověk naučil psát
ZDE Jan Čulík: Levicové bědování - ale s novými informacemi a s noblesou
ZDE Albert Marenčin: "Osemašesťdesiatnici"
ZDE Tomáš Koloc: Ostře sledované vraky (kromě AJL)