Bohuslav Maléř

Autor studoval v letech 1996 - 2002 na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Do června 2004 byl externím doktorandem na katedře teorie práva PF UK. Od března 2004 pracuje jako koncipient v advokátní kanceláři Mgr. Pavla Tomkav Karlových Varech. Dokončuje rigorózní práci zabývající se spravedlnostním hodnocením v právu. V doktorském studiu se věnuje právně-filozofické problematice normativity.