Peter Dinuš

Peter Dinuš je mj. autorem knihy Znovuzrození Evropy. Fragmenty k filosofii dějin (Votobia 2004) a studie "Českobratrská církev evangelická v agenturním rozpracování STB". (Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, 2004)