Marta Pešková

vedoucí kontaktního střediska Diakonie Broumov v Praze