Stephen Day

Dr. Stephen Day

vyučuje na katedře geografie, politologie a sociologie na University of Newcastle , zabývá se vznikem transnacionáolních politických stran, srovnáváním sociálně demokratických a komunistických stran, genderovými a přistěhovaleckými právy, změnou režimů ve střední a východní Evropě, japonskou politikou

STRÁNKY